Množenje brojeva

Na skijanju

Znakovi za množenje

Na računalima i sličnim uređajima znak za množenje (puta ∙) zamjenjuje se znakom x.

Naiđeš li na zadatak 3 x 3, to zapravo znači isto kao i 3 ∙ 3!

Množenje brojeva

Zimska matematika

Na skijanju

U školi skijanja skijaši se na početak staze vraćaju vučnicom. U jednu vučnicu stanu po 4 skijaša. Ivanova škola skijanja napuni 5 vučnica. Kako ćeš izračunati koliko je skijaša u školi skijanja?

Možemo zapisati na dva načina:
  • Zbrajamo: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

  • Množimo: 5 ∙ 4 = 20

    Oba računa daju isti rezultat, ali množenje ima kraći zapis.

Množiti znači povećati nekoliko puta, umnožiti. Množenje je uzastopno dodavanje istog broja – uzastopno zbrajanje.

Množenjem broj možemo udvostručiti, utrostručiti, učetverostručiti...

Brojeve koje množimo zovemo ČIMBENICI ili FAKTORI, a rezultat množenja UMNOŽAK ili PRODUKT. Znak za množenje čitamo PUTA.

Vrijeme je za kviz

Želiš li znati više?

Znakovi za množenje

Na računalima i sličnim uređajima znak za množenje (puta ∙) zamjenjuje se znakom x.

Naiđeš li na zadatak 3 x 3, to zapravo znači isto kao i 3 ∙ 3!