Dijeljenje brojeva

U kinu


Ponekad ćeš u životu susresti i drukčije oznake za dijeljenje. Znak za dijeljenje u matematici poznaješ kao :, no to nije jedini znak.

Na računalima, sličnim uređajima ili u stranim knjigama možeš naići na znakove: / i ÷, no oni znači potpuno isto kao i :.

To znači da je svejedno piše li 10 : 2, 10 / 2 ili 10 ÷ 2, sve se čita i računa potpuno jednako.

Dijeljenje brojeva

Podijelimo se

U kinu

Grupu ljudi ponekad je potrebno podijeliti. Grupa ljudi koja ide u kino podijelit će se u kinodvorani u redove. Danas je film došlo pogledati 30 ljudi. Koliko će ljudi sjesti u svaki red ako ih djelatnici kina smjeste u 5 redova?

Možemo zapisati na dva načina:
>
  • Oduzimamo: 30 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0

    Dio po dio ljudi oduzimamo iz grupe dok ne smjestimo sve ljude. Koliko smo puta oduzimali isti broj?

  • Dijelimo: 30 : 5 = 6

    Oduzimali smo 6 puta. U svakom redu smjestilo se 6 ljudi. Tako smo podijelili ljude u redove.

Dijeliti znači umanjiti neki broj nekoliko puta, podijeliti. Dijeljenje je uzastopno oduzimanje jedno te istog broja dok ne dođemo do 0.

Članovi dijeljenja su DJELJENIK i DJELITELJ, a rezultat KOLIČNIK. Djeljenik je broj uvijek veći od djelitelja. Znak za računsku operaciju dijeljenje je :, a čitamo ga podijeljeno.

Osmosmjerka

Vrijeme je za kviz

Želiš znati više?


Ponekad ćeš u životu susresti i drukčije oznake za dijeljenje. Znak za dijeljenje u matematici poznaješ kao :, no to nije jedini znak.

Na računalima, sličnim uređajima ili u stranim knjigama možeš naići na znakove: / i ÷, no oni znači potpuno isto kao i :.

To znači da je svejedno piše li 10 : 2, 10 / 2 ili 10 ÷ 2, sve se čita i računa potpuno jednako.