Zamjena mjesta faktora

Kolo naokolo

Zabavi se uz matematiku! Množi brojeve, zatim zamijeni mjesta faktorima pa ponovno pomnoži. Pokušaj i s više faktora, zavrti ih u krug kao da su na vrtuljku i isprobaj sve kombinacije.

Produkt ostaje isti kada faktorima zamijenimo mjesta.

Koliko nogu imaju životinje na slici?

Zamjena
mjesta
faktora

Kolo naokolo

Kolo naokolo

Zabavi se uz matematiku! Množi brojeve, zatim zamijeni mjesta faktorima pa ponovno pomnoži. Pokušaj i s više faktora, zavrti ih u krug kao da su na vrtuljku i isprobaj sve kombinacije.

Produkt ostaje isti kada faktorima zamijenimo mjesta.

Koliko nogu imaju životinje na slici?

Zaigraj memori

Vrijeme je za kviz