Veza množenja i dijeljenja

Let balonom

Jednim balonom leti desetero ljudi. Koliko ljudi leti u 6 takvih balona?

6 ∙ 10 = 60

60 ljudi leti u 6 balona. Koliko je ljudi u svakom balonu ako ih je u svima jednako mnogo?

60 : 6 = 10

U svakom je balonu 10 ljudi.

Zadatci prikazuju vezu množenja i dijeljenja.

Ta nam veza pomaže da riješimo zadatke u kojima je jedan član nepoznat.

Veza
množenja
i dijeljenja

Let balonom

Let balonom

Jednim balonom leti desetero ljudi. Koliko ljudi leti u 6 takvih balona?

6 ∙ 10 = 60

60 ljudi leti u 6 balona. Koliko je ljudi u svakom balonu ako ih je u svima jednako mnogo?

60 : 6 = 10

U svakom je balonu 10 ljudi.

Zadatci prikazuju vezu množenja i dijeljenja.

Ta nam veza pomaže da riješimo zadatke u kojima je jedan član nepoznat.

Uoči vezu množenja i dijeljenja

U trgovini bicikala

Vrijeme je za kviz