Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Marta Užarević Vuksan
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice digitalnog izdanja
Gordana Palada, Alenka Miljević
Recenzentice digitalnog i tiskanog izdanja
dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Daniela Nejašmić, prof.
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh, Nikola Užarević
Lektor digitalnog i tiskanog izdanja
Andy Tomlinson
Ilustratori u tiskanom i digitalnom izdanju
Sebastijan Čamagajevac, Dea Jagić, Sven Nemet
Fotografije
Getty/Guliver, Shutterstock, iStock
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Helena Povijač
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

 

Autori tiskanog izdanja
Ivana Kirin, Marinko Uremović
Autorica gramatičkog sažetka
Vanesa Ficko Berić
Likovno-grafičko uređivanje tiskanog izdanja
Mirjana Mandić, Verzije d.o.o.
Prijelom
Studio 2M
Fotografije
Getty/Guliver, Shutterstock, iStock
Nastavni predmet:
Engleski jezik
Razred:
6. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
286±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
107,28 kn/14,24 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem

KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.