Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Izvršne urednica
Franka Palada, prof.
Marta Užarević, prof.
Urednice
Mihaela Blagaić Kišićek, prof.
Autorice digitalnog izdanja
Tea Horvatić
Silvija Mađarić
Marija Svirčić Horvat
Ankica Knezović
Kristina Čajo Anđel
Daška Domljan
Autorice tiskanog izdanja
Kristina Čajo Anđel
Ankica Knezović
Recenzentice tiskanog izdanja
dr. sc. Mirna Erk
Renata Harapin Mehkek, dipl. učiteljica
Lektorica tiskanog izdanja
Davorka Herceg-Lockhart, prof.
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić
Vladimir Obradović
Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Profil Klett, Zagreb
Ilustrator
Tomislav Zlatić
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Maša Hrvatin
Kristina Prgomet
Fotografija
Getty/Guliver
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

 

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.