Matematika 7

digitalni obrazovni sadržaj matematike za sedmi razred osnovne škole
 • Mirela Babić
 • Damir Belavić
 • Alena Dika
 • Milka Fofonjka
 • Sanela Jukić
 • Aleksandra-Maria Vuković
 1. Ponavljanje gradiva šestoga razreda

  U ovoj nastavnoj jedinici ponovit ćeš gradivo šestog razreda: o cijelim brojevima, trokutu, razlomcima, djeljivosti prirodnih brojeva, razlomcima i računanju s razlomcima, prikazu i analizi podataka kao i kako riješiti linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom te na kraju četverokut.

 2. Vektori i translacija

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš prepoznati, opisati i rabiti vektore. Prikazivat ćeš vektore u ravnini i koordinatnom sustavu te računati s njima. Naučit ćeš translatirati skupove točaka u ravnini za zadani vektor.

 3. Racionalni brojevi

  U ovoj cjelini naučit ćeš zapisati racionalni broj na različite načine, prikazati racionalne brojeve na koordinatnom pravcu, uspoređivati racionalne brojeve, primjeniti znanstveni zapis broja, zbrajati i oduzimati racionalne brojeve 

 4. Proporcionalnost, obrnuta proporcionalnost i linearna ovisnost

  Ovoj cjelini naučit ćeš prepoznati i opisati proporcionalne i obrnuto proporcionalne veličine, odrediti i tumačiti koeficijent proporcionalnosti, primjeniti proporcionalnost pri rješavanju problemskih situacija iz stvarnog života

 5. Računanje s postotcima i analiza podataka

  U ovoj cjelini naučit ćeš prepoznati, opisati i povezati elemente postotnog računa, primijeniti postotni račun pri rješavanju problema iz stvarnog života te za rješavanje matematičkih problema. Naučit ćeš kako prikupljati i razvrstavati podatke, određivati frekvencije i relativne frekvencije razvrstanih podataka. Uvježbat ćeš prikazivanje podataka tablično, stupčastim i kružnim dijagramom relativnih frekvencija, kao i analizirati i tumačiti različite prikaze.

 6. Algebarski izrazi

  U ovoj cjelini naučit ćeš razlikovati monome i binome, te ih zbrajati, oduzimati i množiti. Rješavat ćeš linearne jednadžbe i primjenjivati ih u problemskim zadatcima. Upoznat ćeš jednostavne jednadžbe s apsolutnim vrijednostima te naučiti ih rješavati. Rješavat ćeš i jednostavne linearne nejednadžbe.

 7. Mnogokuti, kružnica i krug

  U ovoj cjelini naučit ćeš prepoznati različte vrste mnogokuta u okolini, razlikovati pravilne i nepravilne mnogokute, konstruirati pravilne mnogokute, izračunati duljinu kružnice i kružnog luka, izračunati površinu kruga i kružnog isječka.