Alkoholi

Uvod

Alkoholi su skupina organskih spojeva koji sadrže jednu ili više hidroksilnih skupina (–OH) vezanih jednostrukom kovalentnom vezom na zasićeni atom ugljika.

Alkoholi

Nomenklatura alkohola

 • Sustavno ime alkohola dobiva se dodatkom nastavka -ol imenu alkana ili cikloalkana s istim brojem atoma ugljika.
 • Kao osnovna struktura odabere se najdulji lanac atoma ugljika na koji je vezana hidroksilna skupina.
 • Atomi ugljika u lancu označe se brojevima tako da atom ugljika na kojemu je hidroksilna skupina dobije što manji broj.
 • Položaj hidroksilne skupine označi se brojem ispred nastavka -ol.
 • Ostali supstituenti označe se na isti način kao i kod ugljikovodika.
 • Za oznaku broja hidroksilnih skupina rabe se umnožni prefiksi neposredno ispred nastavka -ol (-diol, -triol itd.).

Najjednostavniji je alkohol metanol, CH3OH. Pozorno proučite 3D modele molekula sljedećih alkohola i odgovorite na pitanja.

1. Problemsko pitanje

Pozorno pručite rotirajuće trodimenzijske modele molekula četiriju najjednostavnijih alkohola.

Uspoređuju li se fizikalna svojstva alkohola sa svojstvima alkana i alkena, može se zaključiti da se od njih znatno razlikuju.

1. POKUS: Topljivost alkohola u vodi

Izvedite pokus i saznajte više o topljivosti alkohola u vodi.

2. Problemsko pitanje

Etanol se, ponajviše zbog dvaju svojstava, koristi u ljepilima, bojama za tiskanje, dezodoransima, parfemima i drugim kozmetičkim preparatima. Jedno je svojstvo da je dobro je otapalo.

Dobivanje i uporaba alkohola

Bez kojega malog organizma nema kruha? Ako ne znate odgovor na to pitanje, pozorno pogledajte videozapis Fermentacija i saznajte važnost ovog procesa.

Fermentacija

2. POKUS: Alkoholno vrenje

Načinite pokus alkoholnog vrenja.

3. Problemsko pitanje

Molekule alkohola mogu u svojoj građi imati jednu ili više hidroksilnih skupina vezanih na atome ugljika. Najjednostavniji su primjeri alkohola s dvije i tri –OH skupine: etan-1,2-diol (etilenglikol) i propan-1,2,3-triol (glicerol).

Etan-1,2-diol (etilenglikol) je vrlo otrovna tekućina bez boje i mirisa. Uglavnom se upotrebljava kao antifriz, ali se nastoji zamijeniti drugim, manje otrovnim tvarima. Također se upotrebljava i u proizvodnji polimera.

Propan-1,2,3-triol (glicerol) je bezbojna tekućina gušća od vode, bez mirisa i slatkastog okusa. Drugi naziv za glicerol je glicerin. U komercijalne svrhe se proizvodi hidrolizom masti, a također nastaje i kao sporedni produkt u proizvodnji biodizela.

Upotreba glicerola je velika – koristi se u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji i kozmetičkim preparatima, u proizvodnji nitroglicerina, kao antifriz i dr. Koriste se njime i sportaši – dodatak je vodenim napitcima kako bi se voda dulje zadržala u tijelu te na taj način povećala izdržljivost organizma.

4. Problemsko pitanje

Tomislav je često pomagao ocu prati automobil. Kotači su bili njegova specijalnost. Osobito su lijepi dok je guma još mokra i crna. No, čim se osuši, poprimi sivu boju i čitav automobil izgubi na ljepoti. Jednoga je dana na satu kemije saznao da je glicerol higroskopan. To znači da rado veže vlagu iz zraka. – Sad znam! – uzviknuo je Tomislav i poslije škole otrčao do najbliže ljekarne. Otada su gume crne danima nakon pranja, a otkriće našega Tomislava objavljeno na stranicama najčitanijega hrvatskog automagazina.

Uživanje alkohola i alkoholna bolest

Alkoholičari su sve češći prizor na ulicama naših gradova, o čemu svjedoči podatak da je danas u Hrvatskoj više od 250 000 ovisnika o alkoholu (5 % punoljetnog muškog stanovništva i 4 % punoljetnih žena).

Kod nas i u svijetu poseban problem je alkoholizam i uživanje alkohola kod mladih. Sustavna istraživanja pokazuju da se kod mladih najčešće ne radi o alkoholizmu, nego o rasprostranjenom pijenju alkohola koje tek u kasnijim godinama prerasta u alkoholizam.

Mladi piju bez obzira radi li se o mladeži sela ili grada, školuju li se ili su zaposleni. Manji broj počinje piti s 15-16 godina, a većina sa 17. Razlike između spolova su neznatne, a uzroci raznovrsni, primjerice, od nesređenih obiteljskih odnosa, prepuštenosti „ulici“, pozitivnog stava prema pijenju u obitelji i široj zajednici, dostupnosti alkohola, neinformiranosti, privremenog otklanjanja straha, treme ili uzbuđenja u posebnim situacijama i drugo. Kod dječaka je alkohol često znak dokazivanja i „muškosti“, a kod djevojaka privremeno rješavanje problema „ranjivih godina“ i slično.

Pogledajte videozapise Alkohol otrov i Alkohol i mozak te odgovorite na pitanja.

Alkohol: otrov

Alkoholizam kod mladih je vrlo ozbiljan problem, kojem treba prilaziti sustavno, stalnim upozoravanjem na probleme i zalaganjem za zdrav život i pravilan odnos prema radu i okolini.

Sigurno ste imali priliku vidjeti čovjeka pod utjecajem alkohola. Vjerojatno vam je bilo čak i smiješno njegovo ponašanje, ali djelovanje alkohola na ljudski organizam nije nimalo smiješno! Alkohol je jedan od najstarijih prirodnih toksina. Pogledajte zašto.

Alkohol i mozak

Projektni zadatak

Rraspravite u razredu s drugim učenicima o njima poznatim opasnostima po zdravlje prekomjernog uživanja alkohola i odgovorite na pitanja:

 1. Kako utječe vrsta i način uživanja alkoholnih pića na koncentraciju alkohola u krvi?
 2. Kojom se brzinom alkohol izlučuje iz organizma?
 3. Kako alkoholizam ugrožava društvenu zajednicu i obiteljski život?
 4. Je li vam poznat neki izraziti primjer? Opišite ga i ukratko komentirajte.
 5. Smatra li moderna medicinska znanost alkoholizam bolešću i kako ga liječi?
 6. Treba li u ugostiteljstvu uskratiti posluživanje alkohola mladeži i pijancima?