Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednice
Daška Domljan, Marta Užarević
Autorice
Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Helena Gustović Ljubić, Marina Sertić, Ankica Knezović, Nina Rezo, Danka Singer
Recenzentice tiskanog izdanja
dr. sc. Mirna Erk, Marija Janković, dipl. učiteljica, Nikolina Ćurković, prof.
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Lektorica i korektorica tiskanog izdanja
Davorka Herceg-Lockhart, prof.
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Ilustrator
Tomislav Zlatić
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Helena Povijač, Anđela Madžar
Video
YouTube
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

 

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.