Ugljik

Ugljik je čest element u prirodi jer je, uz vodik, jedini element koji ulazi u sastav spojeva što izgrađuju sve biljne i životinjske organizme, a u obliku karbonata izgrađuju stijene. Velike količine ugljika uskladištene su u prirodi u fosilnim gorivima – ugljenu, nafti i zemnom plinu.

S kemijskim elementom ugljikom upoznajte se tako što ćete pogledati sljedeća četiri videozapisa Alotropi, Ugljik, Potpuno sagorijevanje i Trovanje ugljikovim(II) oksidom.

Alotropi

Elementi: Ugljik

Potpuno sagorijevanje

Trovanje ugljikovim(II) oksidom

Prisjetite se...

Ugljikov(IV) oksid i voda čine temelj ugljikova ciklusa u prirodi jer iz njih jedino biljke, djelovanjem Sunčeve svjetlosti u procesu fotosinteze, stvaraju složene biomolekule koje su osnova života na Zemlji. Iz biomolekula koje hranom unosimo u organizam, oksidacijom s kisikom oslobađa se energija potrebna za život, a dio nastalog ugljikova dioksida disanjem se vraća u atmosferu. Po prestanku života ostatci ugljikovih spojeva se razgrađuju – dio se vraća u atmosferu, a preostali se razgradnjom pretvaraju u humus koji zaostaje u tlu ili se ugljik ugrađuje u karbonatne naslage (stijene), ili pak zaostaje u obliku fosilnih goriva.