Karakteristična svojstva i reakcije nekih nemetala i njihovih spojeva

Uvod

Elementi nemetalnih svojstava nalaze se s desne strane tablice periodnog sustava elemenata. To su elementi kojima su nemetalna svojstva jače izražena što im je energija ionizacije i relativna elektronegativnost veća.

Većina je nemetala, u normalnim uvjetima, u plinovitom agregacijskom stanju. To su vodik, dušik, kisik, fluor, klor i plemeniti plinovi. Svaki od navedenih plinova moguće je prevesti u tekuće agregacijsko stanje pri vrlo niskoj temperaturi.

Upoznajmo svojstva nekih nemetala.

Vodik, [latex]H_2\left(g\right)[/latex]

Upoznajte svojstva vodika. 

Klor, [latex]Cl_2\left(g\right)[/latex]

Upoznajte svojstva klora i njegovih spojeva.

Jod, [latex]I_2\left(s\right)[/latex]

Upoznajte svojstva joda.

Kisik, [latex]O_2\left(g\right)[/latex]

Upoznajte svojstva kisika.

Sumpor

Upoznajte svojstva sumpora i njegovih spojeva.

Dušik, [latex]N_2\left(g\right)[/latex]

Upoznajte svojstva dušika i njegovih spojeva.

Fosfor, [latex]P_4\left(s\right)[/latex]

Upoznajte svojstva fosfora.

Ugljik

Upoznajte svojstva ugljika i njegovih spojeva.

Istraživači zadatak

Analiza kemijskoga sastava uzoraka destilirane vode, vodovodne vode, otpadne vode iz domaćinstva i tekućice u blizini naselja