Početci hrvatske pismenosti 

Znaš li kako se zove pismo koje se, uz egipatske hijeroglife, ubraja među najstarija pisma, a koje su izumili Sumerani oko 3500. god. pr. n. e.?

Pred tobom se nalaze hijeroglifi, egipatsko drevno slikovno pismo, nastalo vjerojatno oko 3000. god. pr. n. e. 

S pomoću abecede napiši hijeroglifima imenicu koja predstavlja moralnu vrijednost koju smatraš izrazito važnom.

Od kad se Hrvati služe pismom? Kako su se zvala tri pisma kojima su se Hrvati služili tijekom svoje povijesti? Koje je pismo danas u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj?

Dok gledaš televizijski prilog o hrvatskoj glagoljici i glagoljašima, vodi bilješke i zapisuj podatke s pomoću kojih ćeš kasnije objasniti značenje teksta. 

Zapiši nekoliko pojmova o kojima bi volio/voljela više istražiti.

Objasni značenje dosad nepoznatih riječi, na temelju objašnjenja, iz konteksta ili s pomoću rječnika.

Početci hrvatske pismenosti

Povijest jezika

Znaš li kako se zove pismo koje se, uz egipatske hijeroglife, ubraja među najstarija pisma, a koje su izumili Sumerani oko 3500. god. pr. n. e.?

Pred tobom se nalaze hijeroglifi, egipatsko drevno slikovno pismo, nastalo vjerojatno oko 3000. god. pr. n. e. 

S pomoću abecede napiši hijeroglifima imenicu koja predstavlja moralnu vrijednost koju smatraš izrazito važnom.

Saznaj koje se pismo danas upotrebljava u Egiptu.

Od kad se Hrvati služe pismom? Kako su se zvala tri pisma kojima su se Hrvati služili tijekom svoje povijesti? Koje je pismo danas u službenoj uporabi u Republici Hrvatskoj?

Ovdje se nalazi tipkovnica s pomoću koje možeš zapisati riječi na glagoljici i ćirilici.

Dogovori s prijateljima iz grupe izradu plakata na kojemu će se naći riječi napisane glagoljicom, a tema neka bude jedna moralna vrijednost po vašemu izboru.

Dok gledaš televizijski prilog o hrvatskoj glagoljici i glagoljašima, vodi bilješke i zapisuj podatke s pomoću kojih ćeš kasnije objasniti značenje teksta. 

Zapiši nekoliko pojmova o kojima bi volio/voljela više istražiti.

Objasni značenje dosad nepoznatih riječi, na temelju objašnjenja, iz konteksta ili s pomoću rječnika.

Pripremi se za putovanje brodom uzduž obale Jadranskoga mora tako što ćeš istražiti gdje se nalaze mjesta koja su važna za razvoj hrvatske pismenosti i povijest jezika. O svakome mjestu, važnome za razvoj hrvatske pismenosti, zapiši u bilježnicu nekoliko rečenica.

Povijest jezika (nastavni listić)