Glagolski pridjevi i glagolska imenica

Pročitaj pjesmu Grigora Viteza Kad bi drveće hodalo, a potom odgovori na pitanja.

Kad bi drveće hodalo

Kad bi drveće hodalo,
Šume bi se razilazile na sve strane.
Drveće bi hodalo,
A mahale njihove grane.

Kad bi drveće hodalo,
I parkovi bi šetali nedjeljom sa šetačima,
A možda bi i zaigrali malo s igračima.

Kad bi drveće hodalo,
Među pticama bi došlo do velike pometnje,
Jer bi i gnijezda krenula u šetnje.

Kad bi drveće hodalo,
Ja bih pisao naranči sa juga,
Nek dođe kod mog bolesnog druga.

Grigor Vitez
 • Što bi se, prema pjesmi Grigora Viteza, dogodilo kad bi drveće hodalo?
 • Zamisli i ti da drveće hoda pa opiši kako bi svijet izgledao. 
 • Sjećaš li se neke druge pjesme ili priče u kojoj je stablo hodalo ili čak govorilo?
 • Pjesnik u pjesmi rabi glagolske pridjeve radne o kojima si učio/učila u petom razredu. Možeš li ih pronaći?
 • Promotri fotografije pa nabroji koje su ti aktivnosti u prirodi najdraže. Čime se voliš baviti?
 • Aktivnosti izrazi glagolskim imenicama.

 

 

Prisjeti se predstave koju si pogledao/pogledala ili koncerta koji si posjetio/posjetila. Odaberi događaj koji ti se više svidio pa ga u bilježnici predstavi u kraćem sastavu. Uključi podatke o događaju, ukratko prepričaj radnju ili događaje, a obavezno uključi i svoje dojmove. U sastavu upotrijebi barem pet glagolskih pridjeva radnih, pet glagolskih pridjeva trpnih i barem tri glagolske imenice. Potom glagolske pridjeve radne zaokruži crvenom bojom, glagolske pridjeve trpne zelenom bojom, a glagolske imenice plavom bojom.

Glagolski
pridjevi i
glagolska
imenica

Maštaj

Pročitaj pjesmu Grigora Viteza Kad bi drveće hodalo, a potom odgovori na pitanja.

Kad bi drveće hodalo

Kad bi drveće hodalo,
Šume bi se razilazile na sve strane.
Drveće bi hodalo,
A mahale njihove grane.

Kad bi drveće hodalo,
I parkovi bi šetali nedjeljom sa šetačima,
A možda bi i zaigrali malo s igračima.

Kad bi drveće hodalo,
Među pticama bi došlo do velike pometnje,
Jer bi i gnijezda krenula u šetnje.

Kad bi drveće hodalo,
Ja bih pisao naranči sa juga,
Nek dođe kod mog bolesnog druga.

Grigor Vitez
 • Što bi se, prema pjesmi Grigora Viteza, dogodilo kad bi drveće hodalo?
 • Zamisli i ti da drveće hoda pa opiši kako bi svijet izgledao. 
 • Sjećaš li se neke druge pjesme ili priče u kojoj je stablo hodalo ili čak govorilo?
 • Pjesnik u pjesmi rabi glagolske pridjeve radne o kojima si učio/učila u petom razredu. Možeš li ih pronaći?

Glagolski pridjevi

Glagolski pridjevi

Osvježi znanje

Kvizom koji slijedi osvježi svoje znanje o glagolskim pridjevima. 

Glagolske imenice

 • Promotri fotografije pa nabroji koje su ti aktivnosti u prirodi najdraže. Čime se voliš baviti?
 • Aktivnosti izrazi glagolskim imenicama.

Stvaraj

Prisjeti se predstave koju si pogledao/pogledala ili koncerta koji si posjetio/posjetila. Odaberi događaj koji ti se više svidio pa ga u bilježnici predstavi u kraćem sastavu. Uključi podatke o događaju, ukratko prepričaj radnju ili događaje, a obavezno uključi i svoje dojmove. U sastavu upotrijebi barem pet glagolskih pridjeva radnih, pet glagolskih pridjeva trpnih i barem tri glagolske imenice. Potom glagolske pridjeve radne zaokruži crvenom bojom, glagolske pridjeve trpne zelenom bojom, a glagolske imenice plavom bojom.