Aorist - imperfekt

Pogledaj animirani film "Kako je Potjeh tražio istinu". Zapiši u bilježnicu glagole u aoristu i imperfektu koje si uočio/uočila u filmu.

Aorist - imperfekt

Ponavljam

Prisjeti se aorista i imperfekta s pomoću sljedećih kartica.

Aorist ili imperfekt?

Pogledaj animirani film "Kako je Potjeh tražio istinu". Zapiši u bilježnicu glagole u aoristu i imperfektu koje si uočio/uočila u filmu.