Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za Izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Uredništvo hrvatskoga jezika
Diana Greblički-Miculinić
Anita Kiš Popović
Klara Šarčević
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autor digitalnoga izdanja
Majda Čolak
Andrijana Mihaljević
Hana Tepeš
Dejan Varga
Tekstovi u cjelini U svijetu medija
Lana Ciboci
Anđelo Jurkas
Recenzentice i lektori tiskanoga i digitalnoga izdanja
dr. sc. Anera Ryznar
Snježana Tramburovski
dr. sc. Mate Milas
Anita Kiš
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje videosadržaja i animacija
Ivana Čoh
Scenaristica i organizatorica snimanja
Marija Šimoković Sikavica
Ilustratorica
Kaja Kajfež, Iz Ptica
Oblikovanje digitalnoga sadržaja
Željka Budimlić
Video
YouTube
Fotografije
iStockPhoto
Getty Images
Shutterstock
3d panorame
360 cities
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanoga izdanja
Diana Greblički-Miculinić
Krunoslav Matošević
Lidija Sykora-Nagy
Dejana Tavas
Tekstovi u cjelini U svijetu medija
Lana Ciboci
Anđelo Jurkas
Lektor i korektor
dr.sc. Mate Milas
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanoga izdanja
Studio 2M, Zagreb
Naslovnica
Studio 2M, Zagreb
Ilustratorica
Kaja Kajfež, Iz Ptica
Prijelom
Ana Baričević
Damien Baričević
Fotografije
iStockPhoto
Getty Images
Shutterstock
Nastavni predmet:
Hrvatski jezik
Razred:
7. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
460±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
152,07 kn/20,18 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.