Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Maja Križman Roškar
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice tiskanog izdanja
Alenka Boras Mandić, Lana Lončar, Radmila Pešut, Maja Križman Roškar
Autorice digitalnog izdanja
Lana Lončar, Suzana Delić, Maja Križman Roškar
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Željka Budimlić
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Željka Budimlić
Video
Shutterstock
iStockPhoto
Pixabay
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Lana Lončar
Suzana Delić
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

 

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.