Sunce i sunčeva energija

Sunce – jedinstvena zvijezda

Sunčeva energija – pokretač života na Zemlji

Pregledaj priloženu galeriju fotografija i razmisli na koje načine se koristi sunčeva energija u živoj prirodi, a kako je koristi čovjek.

Je li Sunce obnovljivi izvor energije? Objasni.

Fotosinteza

Energetske potrebe sve su veće

Za kraj...

Za domaću zadaću...

Prepoznaješ li u svome domu mjere štednje energije? Navedi ih.

Ima li mjesta napretku u štednji energije? Izradi s ukućanima plan uštede energije. Taj plan možeš izraditi i u obliku prezentacije pa prikazati i u razredu.

Upotrijebite nova saznanja i dok ste u školi pa na taj način pomozite uštedi energije i izvan svoga doma.