Sunce i sunčeva energija

Sunce – jedinstvena zvijezda

Sunčeva energija – pokretač života na Zemlji

Pregledaj priloženu galeriju fotografija i razmisli na koje načine se koristi sunčeva energija u živoj prirodi, a kako je koristi čovjek.

Je li Sunce obnovljivi izvor energije? Objasni.

Fotosinteza

Energetske potrebe sve su veće

Za kraj...

Za domaću zadaću...