Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Ana Kodžoman, prof.
Urednica digitalnog izdanja
Vida Bilogrević Gatolin, Ana Kodžoman, prof.
Autorice
Biljana Agić, Sanja Grbeš, Dubravka Karakaš, Ana Lopac Groš, Jasenka Meštrović, Jasmina Šilić, Anita Belančić, Vida Bilogrević Gatolin
Recenzenti tiskanog izdanja
dr. sc. Vedrana Balta, dr. sc. Marko Ćaleta, Vesnica Bošnjak, prof.
Lektorica i korektorica tiskanog izdanja
Anita Poslon, prof.
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Obrazovna igra: Učinak staklenika
programer: Pavao Ivanček
3D grafika: Ivor Visković
Likovno-grafičke uređenje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Maša Hrvatin, Anđela Mađar, Kristina Prgomet
Fotografije
Getty/Guliver, Shutterstock, Science Photo,  Hrvatsko biospeleološko društvo, Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta Velebit, dr.sc. Perica Mustafić
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.