Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Ana Kodžoman, prof.
Urednice digitalnog izdanja
Vida Bilogrević Gatolin, Ana Kodžoman, prof.
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice digitalnog izdanja
Biljana Agić
Sanja Grbeš
Dubravka Karakaš
Ana Lopac Groš
Jasenka Meštrović
Jasmina Šilić
Anita Belančić
Vida Bilogrević Gatolin
Lektorica i korektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Anita Poslon, prof.
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Obrazovna igra: Učinak staklenika
programer: Pavao Ivanček
3D grafika: Ivor Visković
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Maša Hrvatin
Anđela Mađar
Kristina Prgomet
Fotografije
Getty Images, Guliver
Shutterstock
Science Photo Library
Hrvatsko biospeleološko društvo
Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta Velebit
dr.sc. Perica Mustafić
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autorice tiskanog izdanja
Biljana Agić
Sanja Grbeš
Dubravka Karakaš
Ana Lopac Groš
Jasenka Meštrović
Recenzenti tiskanog izdanja
dr. sc. Vedrana Balta
dr. sc. Marko Ćaleta
Vesnica Bošnjak, prof.
Likovno-grafičke uređenje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Fotografije
Getty Images, Guliver
Shutterstock
Science Photo Library
Hrvatsko biospeleološko društvo
Speleološki odsjek Planinarskog društva Sveučilišta Velebit
dr.sc. Perica Mustafić
Nastavni predmet:
Priroda
Razred:
6. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
250±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
71,52 kn/9,49 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.