Utjecaj čovjeka na staništa i na bioraznolikost

Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj

Nacionalni park

Park prirode

Park prirode jest prostor prirodne ljepote u kojemu su dopuštene neke aktivnosti (turistički obilasci, rekreacija i odgojno-obrazovne aktivnosti), ali bez narušavanja prirodne ravnoteže.

Strogi rezervat

Strogi rezervat jest zakonom zaštićeno područje u kojemu je priroda neizmijenjena ili je neznatno izmijenjena. Strogi rezervat namijenjen je isključivo znanstvenomu istraživanju. To su Bijele i Samarske stijene u Gorskome kotaru te Hajdučki i Rožanski kukovi na Velebitu.

Zaštita biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj

Za kraj...

Za domaću zadaću...

Na poveznici Ministarstva zaštite okoliša pronađi informacije o tome kako nastaje crveni popis. Na što je sve potrebno paziti pri izradi popisa?