Utjecaj čovjeka na staništa i na bioraznolikost

Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj

Nacionalni park

Park prirode

Strogi rezervat

Zaštita biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj

Za kraj...

Za domaću zadaću...