Razvoj geografije

Čovjek se od samih svojih početaka zanimao za svijet oko sebe. Izazov mu je bio kako taj prostor oko sebe prikazati. Na jednom arheološkom nalazištu u današnjoj Turskoj, iscrtan na zidu, pronađen je najstariji kartografski prikaz ulica i kuća

Antička geografija

Za razdoblje antike vežemo prve pokušaje znanstvenog opisivanja međusobnog utjecaja prirodnih i društvenih elemenata u prostoru. Grčki filozofi i učenjaci davali su svoja geografska razmatranja. Najavžniji geograf tog vremena je Eratosten koji je prvi dao precizne podatke o dimenzijama Zemlje. Svoje djelo nazvao je Geographia, a sebe geografom. Zbog toga je dobio nadimak "Otac Geografije". Antičku geografiju obilježio je i rimski geograf Klaudije Ptolomej koji je tvrdio kako je Zemlja u središtu svemira te da se svi ostali planeti vrte oko nje.

Srednjovjekovna geografija

Početkom srednjega vijeka nastupio je zastoj u razvoju geografije. Međutim, sredinom srednjeg vijeka počinje napredak te se počinju izrađivati portulanske karte. Služile su za plovidbu Sredozemnim morem. Razvoj geografije omogućio je daleka putovanja, a time i upoznavanje novih prostora. Među velikim putnicima ističe se i Marko Polo sa svojim putovanjem do Kine.

Novovjekovna geografija

Novi vijek je razdoblje u kojem je došlo do otkrivanja novih kontinenata-Sjeverne i Južne Amerike te Australije. Nova otkrića dala su poticaj razvoju geografije. Glavno zanimanje geografa tog razdoblja bilo je ucrtavanje na kartu i opisivanje novih krajeva. To je bilo važno za uspostavu trgovine (životinje, začini, zlato) Europe s novim krajevima. Jedan od najvažnijih geografa tog vremena je Gerard Mercator.

Poznati geograf

Gerard Mercator bio je jedan od najboljih geografa svoga vremena. Kao i ostali geografi u to vrijeme, najviše se bavio izradom karata. Izradio je vlastiti način prikazivanja Zemljine površine, a taj je način po njemu nazvan Mercatorova projekcija.

Suvremena geografija

Geografija kao moderna znanost počela se razvijati u 19. stoljeću. Geografi tog vremena počinju primjenjivati znanstvene metode što znači da se više ne koriste samo opisivanjem. Najpoznatiji predstavnici tog početka znanstvenog razvoja geografije su njemački geografi Carl Ritter i Alexander von Humboldt. Od sredine 50.-ih godina 20. stoljeća cilj geografa je prepoznavanje i predviđanje procesa i odnosa u prostoru.

Razvoj geografije

Najstarija geografija

Antička geografija

Istraži!

Zanima li te kako je Eratosten izračunao dimenzije Zemlje? 

Srednjovjekovna geografija

Istraži!

Marko Polo bio je veliki svjetski putnik. Smatra se da je rođen na otoku Korčuli. Ostao je upamćen po putovanju do Kine, a njegovi dojmovi zapisani su u putopisu "Milijun". Istraži povode njegovog putovanja i značaj tog putovanja za daljnja geografska otkrića!

Novovjekovna geografija

Poznati geograf

Gerard Mercator bio je jedan od najboljih geografa svoga vremena. Kao i ostali tadašnji geografi, najviše se bavio izradom karata. Izradio je vlastiti način prikazivanja Zemljine površine koji je po njemu nazvan Mercatorova projekcija.

Suvremena geografija