Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Ružica Ambruš-Kiš
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice digitalnog izdanja
Nataša Perak Lovričević
Ljiljana Ščedrov
Ružica Ambruš-Kiš
Jana Bosanac
Kristina Lučić Andrijanić
Ivana Tuškan
Autorice tiskanog izdanja
Ružica Ambruš-Kiš
Nataša Perak Lovričević
Ljiljana Šćedrov
Recenzentice tiskanog izdanja
Romana Borš-Mačak
Ivana Tuškan
Lektorica
Anita Poslon
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Likovno-grafička urednica tiskanog izdanja
Viola Šebalj
Prijelom
Triton dizajn studio
Viola Šebalj
Naslovnica
Viola Šebalj
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Danijel Savičić
Maša Hrvatin
Anđela Madžar
Notni zapis
Danijel Legin
www.yandex.com
Fotografije
Getty Images
iStockPhoto
Shutterstock
Arhiva Profila
V. Bugarin i R. Kosinožić
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska Tisak

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.