Molekula nasljeđivanja i mitoza

Molekula DNA

Geni i njihova uloga

Različite vrste stanica

Udvostručavanje molekule DNA

DNA

Mitoza

Dioba stanice - mitoza

Za kraj...

Za domaću zadaću...