Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Ana Kodžoman, prof.
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice digitalnog izdanja
Anica Banović, Martina Čiček, Viviana Kozina, Ozrenka Meštrović, Sunčana Mumelaš, Tanja Petrač, Ana Kodžoman, Vida Bilogrević Gatolin
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Lektorica i korektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Anita Poslon, prof.
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Maša Hrvatin, Kristina Prgomet, Anđela Madžar
Video
Getty Images, Science Photo Library, Twig
Fotografije
iStockPhoto, Shutterstock, Science Photo Library, Getty Images
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autorice tiskanog izdanja
Anica Banović, Martina Čiček, Ozrenka Meštrović, Sunčana Mumelaš, Tanja Petrač
Recenzenti tiskanog izdanja
dr. sc. Damir Sirovina v. pred, mr. sc. Zrinka Pongrac Štimac, Marija Papac, prof.
Stručni suradnici
dr. sc. Tamara Čačev
prof. dr. sc. Goran Kovačević
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb, Ana Berc
Prijelom tiskanog izdanja
Ana Berc
Fotografije
Getty/Gulliver, Shutterstock, Ira Maslovar
Ilustracije
Luka Dundović
Nastavni predmet:
Biologija
Razred:
8. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2021./2022.
373±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2021./2022.
66,21 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.