Razvrstavanje i raznolikost živih bića

Razvrstavanje i uspoređivanje živih bića

Pogledaj videozapis o razvrstavanju organizama prema određenom obilježju.

Sistematika biljaka

U nekom od digitalnih alata neka ti učitelj zada vrstu biljke koju je potrebno imenovati.

Za imenovanje se posluži dihotomskim ključem u prilogu.

Primjer dihotomskoga ključa drveća kontinentalne i primorske Hrvatske

Razvrstavanje živih bića u domene

Arheje

Bakterije

Eukarioti

Protoktisti (protisti)

Gljive

Lišajevi

Biljke

Životinje

Beskralježnjaci

Ribe

Vodozemci

Gmazovi

Ptice

Sisavci

Za kraj...

Za domaću zadaću...