Opažam, oblikujem 5

digitalni obrazovni sadržaji za peti razred osnovne škole za nastavni predmet Likovna kultura
 • Martina Kosec
 • Jurana Linarić Mihalić
 • Dijana Nazor
 • Tanja Cvetko
 • Iva Ćurić
 • Katarina Lipovac
 1. Umjetnost i svakodnevica

  Sve što oči mogu opaziti i sve što ruke mogu dodirnuti, pripada području vizualne kulture. Na primjerima iz okoline i umjetničkih djela istražit ćeš načine umjetničkog izražavanja te povezati stvoreno sa svojim svakodnevnim životom. Istražit ćeš isprepletenost vizualne umjetnosti s drugim umjetnostima: kazalištem, plesom i glazbom te otkriti kako digitalna tehnologija utječe na stvaranje novih mogućnosti komuniciranja. Šetat ćeš poviješću i interpretirati djela kulturne i tradicijske baštine različitih krajeva i kultura te nalaziti poveznice s društvom i zajednicom u kojoj živiš.

 2. Vizualni jezik

  Vizualni jezik jest univerzalni jezik koji je zajednički svim ljudima na svijetu. Neki se njime koriste kako bi se izrazili, drugi se njime koriste kako bi komunicirali s drugim ljudima ili okolinom. U ovom modulu obogatit ćeš svoje znanje o likovnoj abecedi: likovnim elementima i načelima likovnog oblikovanja. Na umjetničkim djelima naučit ćeš prepoznati procese stvaranja. A odgovarajući na pitanja dobit ćeš inspiraciju za vlastito izražavanje.

 3. Likovne tehnike i novi mediji

  Umjetnici imaju potrebu izraziti svoje ideje, stavove i osjećaje u nekoj od likovnih tehnika ili medija. Po tome se oni razlikuju. Prepoznajemo ih prema njima specifičnoj tehnici i umjetničkom rukopisu. U ovom modulu upoznat ćeš se sa sljedećim likovnim tehnikama: olovkom, ugljenom, pastelom, akvarelom, glinom, papir-plastikom, monotipijom i sitotiskom. Također ćeš upoznati kako se izraziti u performansu, hepeningu i prostornoj instalaciji.

 4. Digitalna tehnologija

  Razvoj tehnologije umjetnicima omogućuje nove načine izražavanja i oblikovanja. Fotoaparat, računalo i pametni telefon postaju nova sredstva kojima se stvaraju zanimljiva umjetnička djela. U ovom modulu upoznat ćeš se s načelima fotografije, naučiti kako izraditi stop-frame animaciju te kako izraditi GIF.

 5. Umjetnost u vremenu

  Svako povijesno razdoblje ima svoje karakteristike koje se odražavaju i na umjetnost. Tijekom povijesti stvoreni su mnogobrojni umjetnički pravci koji se razlikuju po tehnikama, načinima oblikovanja i vrednovanju. Prošeći po lenti i doznaj više o pojedinim umjetničkim pravcima te umjetnicima koji su stvarali od prapovijesti do pada Rimskog Carstva.

 6. Opažam, oblikujem

  Da bismo ti olakšali promatranje, opisivanje i uživanje u umjetničkom djelu, pripremili smo pitanja i zadatke kojima te korak po korak vodimo u razumijevanje umjetničkog djela kao cjeline. Opažat ćeš i istraživati povezanost materijala, postupaka, likovnog jezika, odnosa forme i sadržaja (prikaz motiva, teme, poruke, asocijacije te načina kako su izražene). Naučit ćeš kako vrednovati svoje i tuđe likovno djelo.