Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Martina Kosec
Autorice tiskanog izdanja
Martina Kosec
Jurana Linarić Mihalić
Dijana Nazor Čorda
Likovno-grafičke urednice
Martina Kosec
Viola Šebalj
Oblikovanje i prijelom unutarnjih stranica
Viola Šebalj, Triton dizajn studio
Naslovnica
Boris Ljubičić
Fotografije
Getty Images/Guliver Image
Shutterstock
I-stock
Unsplash
Pixabay
Wikiart
Jurana Linarić Mihalić
Dijana Nazor Čorda
Vesna Špoljar (Ivana Marijančić, Performans Emotional box, 2009., Međunarodni ulični festival Cest is d’Best)
Andrej Švoger (Šime Vulas, Jedro, 1998. i Ivo Režek, Jabuke, 1976., Muzej grada Varaždina)
Bonobostudio (fotografije sa snimanja animiranog filma Ježeva kućica)
Jurica Škudar (Slika Aboridžina)
Damir Fabijanić (Boris Ljubičić, koncept i dizajn, Vrč ide na vodu dok se ne razbije, 1991.)
Goran Vranić (Miroslav Šutej, SM4, 1969., Muzej moderne i suvremene umjetnosti)
Ivana Pavlović (Zlatko Prica, Crvena jedra, 1971., Galerija Prica)

Zahvaljujemo na ustupljenim fotografijama: Gradskomu muzeju Varaždin, Galeriji Prica, POU Samobor, Međunarodnomu uličnom festivalu Cest is d’Best, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Bonobostudiju, Borisu Ljubičiću, Zdenki Pozaić, Ivani Vulić, Tomislavu Torjancu, Marini Bauer, Nevenki Miklenić, Ivani Marijančić, Gordani Radiček, HSPD „Sljeme” i Marku Ambrošu.

Nastavni predmet:
Likovna kultura
Razred:
5. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
172±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
36,17 kn/4,80 €
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice digtalnog izdanja
Martina Kosec
Jurana Linarić Mihalić
Dijana Nazor Čorda
Tanja Cvetko
Iva Ćurić
Katarina Lipovac
Recenzenti tiskanog i digitalnog izdanja
Mihael Golubić
Milena Matijević Medvešek
Lektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Anita Poslon
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić
Vladimir Obradović
Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Ilustracije/strip
Esad Ribić
3D animacija
Sketchfab
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80,
Zagreb,
Video
Youtube
Fotografije
iStockPhoto
Google
Getty Images
Shutterstock
Unsplash
Flickr
Pixabay
Web Gallery of Art
Wikimedia
Wikipedia
Ballota, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10333234
José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62022197
Jonn Leffmann, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44673521
Jacek Halicki, CC BY 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30730371
Guy Moll
Todd Ross Nienkerk
https://www.flickr.com/photos/austins_only_paper/325398586/in/photostream/
Viola Renate
https://www.flickr.com/photos/violarenate/4102825505
Bosslet public art - Vlastito djelo postavljača
GFDL,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7745958
Korisnik Sven;CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=903670

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: 602-09/19-03/00288
URBROJ: 533-06-19-0002
Zagreb, 24. lipnja 2019. godine.

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.