Osobno i društveno

Stvaranje ili devastiranje

Od otpada do skulpture

Pošalji mi poruku

Umjetnička djela može oblikovati pojedinac, ali i skupina ljudi. Takav rad zovemo skupinski rad, a oblik rada rad u skupini.

Razmisli u kojim je oblicima umjetničkog stvaranje nužno da sudjeluje više osoba. Kakve osobine pojedinac treba imati kako bi rad u skupini bio učinkovit?

Osobno i društveno

Vršnjački odnosi

Promotrite prikazane emotikone i razvrstajte ih u tri grupe: emotikoni koji prikazuju događaj, emocije i znak odobravanja ili neodobravanja. Koji emotikoni odgovaraju tvom trenutačnom raspoloženju? Odaberi one kojima bi poslala/poslao poruku svojim prijateljima. 

Biranje emotikona i drugih vizualnih znakova bitno je u ostvarenju kvalitetnih vršnjačkih odnosa. Ako pri slanju poruke odabereš pogrešan znak, osoba može krivo protumačiti tvoju poruku. Ponekad je moguće da slučajnim odabirom emotikona povrijedimo drugu osobu. 

Timski rad - rad u skupinama

Umjetnička djela može oblikovati pojedinac, ali i skupina ljudi. Takav rad zovemo skupinski rad, a oblik rada rad u skupini.

Razmisli u kojim je oblicima umjetničkog stvaranje nužno da sudjeluje više osoba. Kakve osobine pojedinac treba imati kako bi rad u skupini bio učinkovit?

Briga o prostoru u kojem živimo

Promotri sljedeće primjere. Zaključi koje je djelo čin stvaranja, a koje čin uništavanja.

Jesi li ikada sudjelovala/sudjelovao u uništavanju nečije imovine? Koji su uzroci propadanja stvorenih umjetničkih i vizualnih djela? Kako na očuvanje predmeta i građevina utječu klimatske nepogode ili ratna razaranja?

Briga o baštini - konzervacija - restauracija

O životu u prošlosti možemo puno doznati na temelju predmeta, građevina i umjetničkih djela koja su oblikovana u određenim stilovima karakterističnima za određena povijesna razdoblja. Zato je bitno brinuti se o onome što imamo te prepoznati ostatke djela iz prošlosti. Razmisli što bi učinila/učinio da pronađeš dijelove ili cijelo umjetničko djelo. Komu bi se javio? U nastavku doznaj više o ljudima i institucijama koje se brinu o našoj kulturnoj baštini. 

Da bismo zaštitili baštinu, bitno je najprije zaustaviti proces propadanja materijala, a zatim umjetninu restaurirati. Zaštita kulturne baštine provodi se vrednovanjem kulturnih dobara koja se zatim dokumentiraju uz pravnu zaštitu. Te poslove provode konzervatori koji i poduzimaju različite mjere zaštite za trajno očuvanje kulturnih dobara. Tim se poslovima bave konzervatori u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture. Neposredan rad na očuvanju kulturnih dobara provode konzervatori-restauratori koji djeluju u Hrvatskom restauratorskom zavodu kao središnjoj restauratorskoj ustanovi, ali i u muzejima, arhivima, knjižnicama i u privatnim restauratorskim radionicama.

Dvorac Eltz, Vukovar, 18. st (fotografija: Stjepko Krehula)

Tijekom Domovinskog rata mnoge palače, crkve i znamenite građevine bile su oštećene ili u potpunosti srušene. Jedna od takvih građevina jest i dvorac Eltz. Pomotri kako je dvorac izgledao prije rata, a kako poslije. Jesi li bila/bio u Vukovaru i posjetila/posjetio dvorac Eltz? Istraži na mrežnim stranicama je li dvorac obnovljen i koja je današnja njegova funkcija. Pitaj svoju obitelj je li u tvom kraju bilo rata i jesu li stradale građevine. 

Briga o prirodi - recikliranje

Jedan od načina očuvanja prirode jest recikliranje. Jedino pripazi, pravo recikliranje podrazumijeva korištenje materijala i stvari koji bi možda bacila/bacio u smeće. Recikliranje nije postupak kupnje novih nekorištenih materijala i stvaranje novih. 

Na mrežnim stranicama pronađi ideje kako reciklirati papir, plastične boce, plastične vrećice i sl. 

Provjeri svoje znanje...