Odnosi mase/volumena i prostora u skulpturi

Kiparski materijali i alati

Kipari se izražavaju koristeći se različitim materijalima kako bi uobličili svoje ideje. Tijekom povijesti najčešće su upotrebljavali prirodne sirovine drvo, kamen i željezo. Danas se služe mnogim materijalima koje raznim alatima oblikuju u umjetničke radove.

Igra mase/volumena i prostora

Prostor nas okružuje, u njemu se krećemo i živimo. Osim volumena, prostor je najvažnija komponenta kiparstva i arhitekture. Sva kiparska djela i građevine postavljeni su u prostoru, pa tako prostor ponekad ulazi u njihovu masu, ponekad ju samo okružuje, a ponekad se prostor i masa isprepleću stvarajući zanimljive dinamične forme.

Prostor između dva prostora nazivamo međuprostor.

Pogledaj kako kipari oprezno izrađuju skulpture koristeći se odnosom mase i prostora.

lijevo: detalj skulpture  / desno: spomenik Friedrichu von Schilleru, Berlin, Njemačka

Navedi primjer za skulpturu koja se nalazi u tvome mjestu, gradu. Jesi li joj se ikada približio i istražio od kojega je materijala napravljena i kakva joj je površina?

Kiparstvo nam daje mogućnost da djelo sagledamo iz različitih perspektiva i udaljenosti. Tako se nekom kipu ili skulpturi možemo približiti i vidjeti pojednosti obrade površine materijala ili udaljiti kako bismo rad sagledali u cijelosti.

Reljef kao ukras

Jesi li se već ranije susrela/susreo s pojmom reljefa? Što znaš o njemu?

U likovnoj umjetnosti reljef je vrsta kiparstva u kojoj motiv ne stoji samostalno u prostoru, nego je vezan uz podlogu pritom se uzdižući više ili niže. Način izrade reljefa često utječe na vrijednost nekog predmeta, stoga je bitno kako je izveden. Reljefi postoje na metalnim, tekstilnim i keramičkim predmetima, stoga za takve predmete često kažemo da spadaju u područje primijenjene umjetnosti.

Pojavljuje li se reljef i na nekim drugim predmetima? Kojim? Promotri sljedeće primjere i odgovori u kojim su materijalima izvedeni reljefi. Posjeduješ li neki sličan predmet?

Pronađi reljef u svome bližem okružju. Opiši ga.

Primijenjene umjetnosti

U prošlosti, kad nije bilo tvornica, nego samo obrtničke radnje, mnoge predmete poput oruđa, nakita, tekstila, odjeće, posuđa i raznog pokućstva ručno su proizvodili majstori obrtnici trudeći se oblikovati ih i ukrasiti što originalnije i zanimljivije. Takve predmete izrađivane od drva, keramike, stakla, papira, kože, tkanine i ostalih materijala ubrajamo u područje primijenjene umjetnosti. Svaki predmet jest unikat, a ono što ih razlikuje od ostalih predmeta jest njihova jedinstvenost i posebna vrijednost.

Reljefi od otpadnih materijala

Posebna vrsta umjetničkog djela je asemblaž. Nastaje od ljepljenja raznovrsnih materijala na podlogu. Ovisno o visini predmeta nastaju niski ili visoki reljefi. 

Pomotri umjetnička djela njemačkog umjetnika Kurt Schwittersa. Radove je stvarao u prvoj polovini 20. stoljeća. Razmisli od kojih materijala koje pronalaziš kod kuće možeš stvoriti likovno djelo. Što je sve moguće zalijepiti na podlogu? Istraži postupke nastajanja ove specifične vrste reljefa.

Istražujem.

Prošeći dijelovima svog grada/mjesta. Predloži jedno pročelje javne građevine za koje smatraš da bi mu pristajao reljef. Od kojeg bi materijala bio taj reljef? Što  bi reljef trebao predstavljati?

Izražavam se.

Čiji bi portret voljela/volio izraditi? Doznaj značenje triju osnovnih prikaza lica: en-face, profila i poluprofila. Razmisli koji bi prikaz lica bilo najlakše prikazati visokim reljefom, koji niskim, a koji uleknutim? Kojim bi kiparskim materijalom najlakše bilo prikazati pojedinu vrstu reljefa: aluminijskom folijom, glinom, kaširanim papirom?

Provjeri svoje znanje...