Rondo,
razvojno kroz glazbeno-stilska razdoblja

Uvod

Rondo i njegov francuski ekvivalent, rondeau, pojmovi su koji imaju različita značenja.
Povezuješ li pojam rondo samo uz glazbenu umjetnost?
Pronaći ćeš ga u arhitekturi, svijetu igara, zabave, poezije i filma.
Pripada li taj oblik povijesti? Smatraju li ga suvremeni umjetnici zanimljivim? Zašto?
Sudjelujući u nizu aktivnosti, promisli o odgovorima na ta i brojna druga pitanja.

Koja načela oblikovanja prepoznaješ na sljedećoj fotografiji? Kojom se dinamikom izmjenjuju?

Rondo i rondeau

Zanimljiv primjer primjene ovoga glazbenog oblika donosi film Rondo (1966.) Zvonimira Berkovića snimljen prema načelu gradnje glazbene forme. Berković je o filmu napisao: Taj je film zapravo pohvala principu glazbe. On otkriva tajnu glazbe, pokazuje kako se jedna umjetnost može strukturirati po pravilima igre druge umjetnosti ... Za mene je dramaturgija u tome filmu glazba, ona je junak drame. Troje ljudi se sastaje svake nedjelje poslije podne i oni svojim životima grade jedan rondo … (citat: Berković, Zvonimir. 2013. O glazbi. Mala zvona. Zagreb. 154. str.)
Pogledaj film i objasni na koji je način fabula filma povezana sa strukturom ronda. Koji se elementi ponavljaju, a koji su epizodni i uvijek drukčiji?

Rondeau je čest orkestralni ili solistički stavak vokalno-instrumentalnih baroknih i klasičnih opera. Osobito su bile popularne arije dvodijelnoga oblika s karakterističnim kontrastima u tempu (rondò). Oblik ronda naći ćeš i u baletima 18., ali i 20. stoljeća.
Sudjelujući u sljedećim aktivnostima, upoznat ćeš nekoliko takvih primjera.

Barokni rondo

Couperinov rondo

Klasični rondo

Za znatiželjne

Poslušaj preporučene skladbe. Pronađi dodatne informacije o njima.

Znaš li tko je Till Eulenspiegel? S kojim ga likom iz hrvatske književnosti možeš povezati? Istraži i prokomentiraj u razredu.

Saznaj više

U obliku ronda mogu biti skladane i solopjesme. Gretchen am Spinnrade (Gretchen za vretenom) jest pjesma Franza Schuberta skladana na tekst iz osamnaeste scene Fausta Johanna Wolfganga Goethea. U sceni koju prikazuje tekst Gretchen je zbunjena osjećajima koje je izazvao Faust, muškarac kojega je upravo srela. Glasovirska pratnja dočarava vrtnju vretena.

Rondo u jazzu

Iako je većina jazz-skladbi oblikovana kao tema s varijacijama, epizodne glazbene misli također su pogodne za jazz-improvizacije.

Rondo u popularnoj glazbi

Poslušaj preporučene skladbe. Pronađi informacije o njima i njihovim autorima, o njihovu glazbenom obrazovanju te o glazbenim utjecajima koji su oblikovali njihovo stvaralaštvo.

Koji glazbenici u popularnoj glazbi imaju klasičnu glazbenu izobrazbu? Na koji način poznavanje zakonitosti oblikovanja i tvorbe glazbenoga sadržaja u djelima različitih glazbenih stilova i vrsta glazbe može utjecati na izgradnju osobnoga stvaralačkog stila? Koje glazbene utjecaje prepoznaješ u skladbi Rondo progresivne rock-grupe The Nice?
Zaključke predstavi razredu služeći se odabranim digitalnim alatom.

Provjeri znanje

Uz uporabu Digitalnog glazbenog labaratorija odredi trajanje pojedine teme u skladbi Za Elizu Ludwiga van Beethovena.