Klasični rondo

Klasični rondo s jednom ili više tema

Muziciraj

Izvedite višeglasni rondo koji ćete zajedno ostvariti tjeloglazbom: pljeskanjem, pucketanjem prstiju, udarcem stopala o pod te nizom drugih načina. Osmisli i sam nov način izvođenja ritamskih obrazaca.

Podijelite se na tri ili četiri skupine. Po želji izostavite pojedinu dionicu. Temu (tutti) izvedi zajedno s ostalim učenicima u razredu. Uvježbajte epizodne ulomke (solo ili tutti). Između njih svaki puta zajednički izvedite osnovnu temu. Glazbeni oblik koji ste stvorili na ovaj način zove se rondo.

Izvedite cijelu skladbu izmjenjujući nastup teme s nastupima epizoda. Fotografije i audio zapise inačice Ritamskog ronda, koju čine T E1 T E2 T, te pojedinačnih dijelova skladbe pronađi u galeriji.

Niz nastavi dodatnim improviziranim epizodama.

Ritamski rondo T E1 T E2 T

Klasični rondo s jednom temom

Rondo s dvjema temama

Rondo s trima temama

Finale Glasovirskoga trija u d-molu skladateljice Fanny Hensel skladan je u slobodnijemu obliku ronda s trima temama.

Istraži: Tko su poznate skladateljice u glazbenoj povijesti?

Fanny Hensel (rođena Mendelssohn) bila je starija sestra skladatelja Felixa Mendelssohna. Imala je isto glazbeno obrazovanje kao i brat. Već u ranome djetinjstvu Fanny je pokazivala izrazite glazbene sposobnosti i kao pijanistica i kao skladateljica. Zbog ograničavajućih stavova o društvenome statusu žena u tome povijesnom razdoblju nije imala mogućnost razvoja profesionalne glazbene karijere.
Istraži: Tko su bile poznate skladateljice u glazbenoj povijesti? Koje umjetnice iz današnjega svijeta klasične glazbe poznaješ? Kakav je položaj skladateljica bio u prošlosti, a kakav je danas? Zaključke predstavi razredu služeći se odabranim digitalnim alatom.
Posluži se ovom poveznicom kao mogućim izvorom informacija.