Popularna pjesma

Razmisli o značenju pojma popularan. Razmisli o podrijetlu pojma popularan. Koju riječ zamjećuješ u korijenu riječi popularan?

Što znači pojam populus? Ima li prema tome popularna glazba zajedničke korijene s tradicijskom?

Dok se tradicijska kultura u prošlosti razvijala i oblikovala u ruralnim sredinama, popularna kultura bujala je u urbanim sredinama, u građanskim salonima, kavanama, varijeteima i kabareima, osobito na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće.

Stoljeće kasnije industrijalizacija, razvoj tehnologije i masovnih komunikacija promijenili su strukturu društva, a time i publiku. Glazba postaje dostupna gotovo svima putem novih medija, što je diktiralo i razvoj novih oblika kulture zabave, pa tako i popularne, zabavne glazbe. Slično je i danas. Promisli.

Što je činilo popularnu kulturu u prošlosti? Koje oblike poznaješ danas?

Potraži dodatne informacije. Prisjeti se.

Poslušaj videozapise.

Koja te se skladba najviše dojmila? Otpjevaj je uz videozapis.

Potraži dodatne informacije o autorima teksta i glazbe, o čemu govori tekst, o kontekstu nastanka pjesme i sl.

Koja je pjesma kantautorska?

Hubert Giraud – Jean Dréjac:
Sous le Ciel de Paris – Ispod pariškoga neba

Ispod pariškoga neba pjesma je otkrivena
Rođena je danas unutar srca jednoga dječaka
Pariško nebo gleda romantične šetnje
Ljubavnike koji to pokazuju ... sretni su ...
Ispod Bercy mosta sjedio je filozof
Dva glazbenika,
Nekoliko posmatrača
Onda tisuće ljudi ...
Pariško nebo
Zora pjeva vječnu ljubavnu pjesmu
O starome gradu ...

Dobriša Cesarić – Hrvoje Hegedušić: 
Balada iz predgrađa 

…I lije na uglu petrolejska lampa
Svjetlost crvenkastožutu
Na debelo blato kraj staroga plota
I dvije, tri cigle na putu.
I uvijek ista sirotinja uđe
U njezinu svjetlost iz mraka,
I s licem na kojem su obično brige
Pređe je u par koraka.
A jedne večeri nekoga nema,
A mor’o bi proć;
I lampa gori,
I gori u magli,
I već je noć.

Eduardo di Capua – Giovanni Capurro:
O sole mio – O sunce moje

Kakva divota je sunčan dan,
Miran zrak nakon nevremena!
Kad zrak svjež se čini kao blagdan
Kakva divota je sunčan dan.
Al' drugo sunce
Još ljepše, nema ga.
O sunce moje
Na čelu je tvome!
O sunce, sunce moje
Na čelu je tvome!

ArrŽivan Cvitković – Vlaho Paljetak:
Noćas/ Hvala ti srce 

... Na svijetu ima mnogo žena.
Ljepota gleda odasvud,
Al' srce traži samo jednu,
Za jednom čežnja puni grud.
Zaljubit ćeš se iznenada
I krvca u tvom srcu vri.
I cijeli svijet je divan tada,
Ostvareni su sretni sni i pjevaj ti:
Ja ljubim! Jer strune srca glasno poje.
Ljubim... Jer sreća krasi život naš.
Ljubim... Jer tako hoće srce moj.
Hvala ti, srce, što ti za osjećaj taj znaš.

Michael Vaucaire – Charles Dumont:
Non, Je ne regrette rien – Ne, ne žalim ništa

Ne, ništa, ne žalim ja.
Bilo dobro ili zlo meni je sad svejedno.
Sve je plaćeno, pročišćeno, zaboravljeno.
Ne marim ni za što.
Moje uspomene su nestale u plamenu
Niti moje tuge niti radosti
Nisu mi više potrebne.
Pomela sam sve ljubavi
s njihovim strpnjama ... zauvijek.
Počinjem od početka...

Arsen Dedić:
Balada o prolaznosti

Kad lutali smo svijetom
K'o raspršeno sjeme
Govorili smo sebi,
To je za neko vrijeme
I ne znajući da smo
Na izgubljenom brodu
Mi vikali smo: „Kopno!“
Dok gledali smo vodu...

Više o popularnoj glazbi i kulturi saznaj na sljedećim poveznicama: 

Zvijezda je rođena

U popularnoj glazbi posebno mjesto zauzima song kao glazbeni oblik. Pojam koji označava bilo koju pjesmu na engleskome govornom području u mjuziklu ima središnje mjesto. To je pjevani solistički ulomak, poput arije u operi ili opereti, koji ističe vokalne sposobnosti pjevača, najčešće protagonista djela.

Upravo je ovaj glazbeni žanr iznjedrio brojne pjevačke zvijezde, osobito kad se s kazališnih dasaka West Enda i Broadwayja preselio u Hollywood.

Bogatstvo glazbe, plesa, raskošna kostimografija i koreografija privlači brojnu publiku.

Često namijenjena zabavi, nezahtjevna u tekstualnome i glazbenome smislu, ova glazbeno-scenska vrsta problematizira i drukčiju tematiku: povijesnu, mitološku, adaptacije književnih djela, teme o općeljudskim vrijednostima i težnjama: pacifizam, zajedništvo i humanizam, antiratne teme i kritika društva.

Poslušaj videozapise.

Prokomentirajte u razredu tematiku, poruku cijeloga djela i ulomaka.

Dodatne informacije potraži na mrežnim stranicama. Otpjevajte zajedno odabrani song uz videozapis ili pratnju glazbala (gitara, klavir).