Pjesme bez riječi

U glazbenoj imaginaciji skladatelja ponekad i zvuk flaute, violončela, glasovira ili nekoga drugog glazbala može postati pjevom, poput pjeva ljudskoga glasa.

S druge strane, stalni napredak i usavršavanje tehnika sviranja na glazbalima uvjetovali su i razvoj pjevačke tehnike. Možemo reći da neke vokalne skladbe poprimaju instrumentalni karakter.

Kakav sadržaj izražava vokalna glazba bez teksta i instrumentalna glazba u odnosu na pjesme s tekstom? O tom pitanju promišljat ćeš i u sljedećim aktivnostima.

Vokaliza

Pogledaj videozapis i promisli.

Kakav dojam na tebe ostavlja skladba? Koja je ideja vodila skladatelja pri oblikovanju djela? Kako je strukturirana? Postoji li podjela na strofe? Kakav je odnos prema tekstu u njoj? Smatraš li da je sadržaj teksta bitan u ovoj skladbi? Koje načine vokalne artikulacije prepoznaješ u skladbi? Objasni.

„Od najgrubljega zvuka do najdelikatnijega pjevanja glas uvijek nešto znači i stvara golem raspon asocijacija.

U III. sekvenci pokušao sam spojiti mnoge izričaje iz svakodnevnoga vokalnog života, uključujući i one trivijalne poput produkcije glasa u srednjemu registru do normalnoga pjevanja.“

Poslušaj i usporedi dvije izvedbe skladbe Vokaliza – Etida Oliviera Messiaena. Prvu u izvedbi soprana i glasovira, a drugu u izvedbi teremina i glasovira. Koja ti se izvedba više sviđa? Objasni svoj izbor. Više o tereminu pronađi na sljedećoj poveznici

Saznaj više

Pjevanje na neutralne slogove poznato je u različitim svjetskim kulturama još od staroga vijeka. Slušajući videozapise, upoznat ćeš nekoliko takvih primjera. Odaberi primjer koji te se posebno dojmio te saznaj više o tome načinu vokalnoga izričaja.

Instrumentalne "pjesme bez riječi"

U pregledu povijesnoga razvoja pjesme kao glazbene vrste vidljiva je više stoljeća, čak tisućljeća, duga prevlast vokalne glazbe. Iako su već u starome vijeku postojali pojedini oblici instrumentalne glazbe, početak prave koncertne instrumentalne glazbe nalazimo tek u renesansi (među ostalima i ricercare skladatelja Franje Bosanca). Međutim, procvat instrumentalna glazba doživljava s barokom, kad postaje ravnopravna vokalnoj, a u pojedinim razdobljima čak i dominantna.

Stoga ne čudi povezanost vokalne i instrumentalne glazbe, koje se međusobno prožimaju i razvojno utječu jedna na drugu.

Pjesmama bez riječi možemo nazvati kratka lirska instrumentalna djela koja svojim ugođajem, oblikom i raspjevanošću glavne melodijske linije podsjećaju na vokalnu raspjevanost Lieda, tradicijske pjesme i slično. Mogu biti pisane za glasovir, ali i za različite komorne sastave. Mogu biti samostalne skladbe, okupljene u cikluse ili kao pojedinačni stavci višestavačnih instrumentalnih djela.

U literaturi se naziv Pjesma bez riječi prvi put javlja kod Felixa Mendelssohna-Bartholdyja kao naziv ciklusa glasovirskih skladbi.

Sudjelujući u sljedećoj aktivnosti, upoznat ćeš nekoliko karakterističnih primjera klasične literature.

Poslušaj predložene skladbe i usporedi ih prema glazbeno-izražajnim sastavnicama. Skladbe nose zajednički naziv elegija.