Umjetnička pjesma kroz povijest

U ovoj nastavnoj jedinici upoznat ćeš razvoj pjesme – solo i zborske – od početaka glazbe do renesanse.

Istraživat ćeš o glazbi u prapovijesti, saznat ćeš o čemu su pjevali stari Grci te kakva se glazba mogla čuti na srednjovjekovnim gradskim trgovima i u palačama.

Skupno a cappella muziciranje, karakteristično za glazbenu povijest razvijenoga i kasnoga srednjega vijeka te renesanse, u 17. stoljeću uzmiče pred novim, poboljšanim glazbalima, instrumentalnom koncertnom glazbom te operom i njoj stilski srodnim vrstama: oratoriju i kantati.

Intimna, lirska i suptilna vokalna glazba ustupila je mjesto monumentalnosti zvuka, dramatskomu karakteru te raskoši scene.

U razdoblju romantizma umjetnička pjesma doživljava svoju renesansu. Nastaju brojne solističke i komorne skladbe namijenjene intimnomu, salonskom muziciranju. Na području zborske glazbe glavni stvaralački poticaj daju procvat amaterskoga zborskog muziciranja te rodoljubne ideje proizašle iz nacionalnih pokreta. Taj interes ne jenjava niti u današnje vrijeme.

O umjetničkoj solo i zborskoj pjesmi romantizma i narednih stilova učit ćeš u kasnijim razredima.

Kako su zvučale prve pjesme?

Promisli i istraži!

Kako je nastala glazba? Kako su zvučale prve pjesme? Koja je bila njihova funkcija? Jesu li prve pjesme bile praćene glazbalima, pokretom, riječju?

Kako možemo uopće saznati o početcima glazbe? Postoje li notni zapisi? Iz kojih izvora možeš saznati podatke o glazbi u prapovijesti?

Tko je izvodio glazbu u prapovijesti, a tko u starome vijeku? Kada se javljaju prvi profesionalni glazbenici? Kojim su se glazbalima koristili u starim civilizacijama? Kakvo su značenje narodi starih civilizacija pridavali glazbi? Poveži informacije koje si pronašao s informacijama koje si naučio na satima povijesti i likovne umjetnosti.

Zaključke prezentiraj u razredu služeći se digitalnim alatom po želji. Posluži se i sljedećim poveznicama te sam potraži slične izvore na mrežnim stranicama.

Pjesme staroga vijeka

Glazba u staroj Grčkoj imala je velik ugled. Nazvati nekoga muzikosom značilo je da ga se smatra obrazovanim čovjekom. Međutim, nije svaka glazba imala taj status.

Dualizam dobre glazbe, koja doprinosi vedrini i duhovnoj ravnoteži, te loše glazbe, koja pobuđuje uzbuđenja i strasti, očituje se u štovanju kultova boga Apolona (boga glazbe, ljepote, sunca, streličarstva, medicine) i boga Dioniza (boga vina i zabave).

Opiši i usporedi ilustracije.

S čime povezuješ apolonijsko, a s čime dionizijsko načelo? Prisjeti se primjera i skladbi iz današnjega vremena u kojima prepoznaješ navedena načela.

Kako su zvučale pjesme antičkoga doba?

Smještena na raskrižju Europe i Azije, Grčka je jedna od kolijevki europske civilizacije.

Glavni izvori za proučavanje antičke glazbe jesu upravo pisane rasprave filozofa i glazbenih teoretičara, ali i ostali spomenici, primjerice, oslikani predmeti, kipovi, arhitektura, koji svjedoče o glazbenoj praksi te kulture.

Ostatci glazbene prakse u staroj Grčkoj malobrojni su.

Sudjelujući u sljedećim aktivnostima, upoznat ćeš vrste, oblike izvođenja i namjenu pjesama.

Promisli o sljedećim pitanjima i prokomentiraj ih s prijateljima u razredu.

Što je himna? Koja joj je namjena? U kojim se sve prilikama himna izvodi? Kako se treba ponašati za vrijeme izvođenja himne i neposredno nakon himne? Kakvo značenje za tebe ima himna?

Uz glazbene primjere navedene u sljedećemu zadatku navedi i neke primjere himni koje poznaješ. Poslušajte svoj odabir zajedno u razredu.

Poslušaj skladbe i promisli o pitanjima. Zaključke prokomentirajte u razredu.

O liepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kôm sva blaga višnji nam Bog je dô,
uzroče istini od naše sve slave,
uresu jedini od ove Dubrave,
sva srebra, sva zlata, svi ljudcki životi
ne mogu bit plata tvôj čistoj lipoti! ...

Ivan Gundulić: Himna slobodi

Putovao sam mnogim cestama i sretao sretne Rome
Putovao sam daleko, širom svijeta i sretao sretne Rome
O, romski ljudi, o, romska djeco, o, Romi, gdje god bili
Sa svojim šatorima, duž sretnih putova.
I ja sam jednom imao veliku obitelj, ali ih je crna legija umorila
Pođite sa mnom, Romi svijeta, tamo gdje su romski putovi otvoreni
Sada je vrijeme, ustanite, Romi, uspjet ćemo u našim naporima.

Žarko Jovanović: Đelem, đelem

Pojam himna (grč. pjesma, hvalospjev) ima više značenja. U antičkoj Grčkoj to je svečani napjev u čast bogovima, herojima. Izvodio se kao žrtveni napjev, a bio je praćen plesom. Sačuvani su zapisi himni posvećenih Apolonu (dvije himne), Muzi, Suncu i Nemezi.

Saznaj više!

prijevod:

Dok živiš,
Pleši i pjevaj,
Budi radostan.
Jer život je kratak
I vrijeme odnosi svoj plijen.

Smatra se da je najstarija u cijelosti sačuvana pjesma antike Seikilov skolion. Tekst i notni zapis uklesani su u stup koji je bio nadgrobni spomenik. Pretpostavlja se da ju je Seikil napisao kao posvetu preminuloj supruzi.

Poslušaj odabrane primjere.

Hijeronu iz Etne

Zlatne žice boga nam Apolona i plavokosih muza!
Plesom slave početak i svak vas sluša.
Na zvuk vam pjevači paze svi,
Kad zvuci pjesme vam prve jeknu i pjev na kolo zovnu.
Gasite samu strijelu, munju, iskru vječitu.
Zeusu gle na žezlu drijema orao, kralj svih ptica
i krivokljuna mu glava maglicom ovijena...

Sačuvane su 44 ode kojima je Pindar veličao pobjednike igara. Prema mjestu na kojemu je postignuta pobjeda dijele se na olimpijske, pitijske (primjer: 1. Pitijska oda), nemejske i istamske ode.

Sound the trumpet! - Neka zazvuče trublje!

Neka zazvuče trublje sve dok obale koje slušaju
Ne počnu poskakivati.
Na čilo sviranje oboe
Svi instrumenti sreće
Koji vještu gomilu pokreću
Da bi veličali slavlje ovoga dana.

Ova je skladba poznata i kao Oda za rođendan kraljice Marije II. Duet Sound the Trumpet samo je jedan od stavaka te skladbe. Od baroka nadalje u povijesti oda poprima sve više glazbena obilježja kantate. Odnosno pisana je za različite vokalno-instrumentalne sastave (solističke, komorne ili zborske). Pritom zadržava svoj karakter svečane, pohvalne pjesme.

O čemu su pjevali srednjovjekovni i renesansni pjesnici?

Da možeš putovati vremeplovom, u koje bi povijesno razdoblje otputovao: razdoblje antičkih junaka, filozofa i mislilaca, srednjovjekovnih vitezova ili u vrijeme renesanse – razdoblje preporoda, kreativnosti, humanističkoga pogleda na svijet?

I u današnje vrijeme ostala su još mnoga do kraja neotkrivena poglavlja srednjega vijeka, povijesnoga razdoblja dugačka gotovo deset stoljeća. Ono što nije u potpunosti poznato uvijek potiče radoznalost i rasplamsava maštu. Mnogi događaji preživjeli su samo u usmenoj predaji iz čega se rađaju brojne legende i mitovi.

Taj bajkoviti srednji vijek nadahnuće je mnogim umjetnicima kasnijih razdoblja. Što je toliko privlačno u ovome razdoblju?

Poznaješ li neke srednjovjekovne mitološke junake ili legende?

Utjecaje nalazimo i u popularnoj kulturi. Navedi primjere.

Tragom žonglera, trubadura i golijarda

Ecce gratum – Evo dragu

Evo dragu, radost blagu proljeće nam donosi.
Svoju snagu cvjetnom sagu blagost sunca prenosi.
Tugu neka odnosi!
Sunce stiže s puta diže snijeg što zima nanosi.
Brzo gube hladne zube snijeg i kiše ledene;
Bježi zima, ljeta prima proljeće sve znamene.
Glave baš je sluđene,
Tko je čitav, ali mlitav, kad je ljetno buđenje.
Svi se hvale, svi se šale u milini mladosti;
Već se pale želje male Kupidovih radosti.
Ciprankinom milosti svi smo glavni,
Čak smo ravni Parisovoj ludosti! ...

Bacche, benevenias – Bakho, dobro došao

Bakho, dobro došao, željen nam i mio,
Zbog tebe nam povazdan Duh je vedar, čio.
Ovo vino, dobro vino, vino plemenito,
Dvorskom mužu svakom daje Srce razborito.
Bakho koji svladava svih junaka srca,
Jer im dušu potiče ljubavlju da grca.
Ovo vino, dobro vino...
... Bakho nježno uklanja brige, boli, žalost,
Donosi nam ljubavi, osmijeh, sreću, radost.
Ovo vino, dobro vino...
... Tebi u čast pjevamo pjesme ispjevane,
Hvalimo ti zanavijek zasluge nam znane.
Ovo vino, dobro vino ...

A chantar m'er – Moram pjevati

Moram pjevati o onome što ne želim,
Iz ljutnje prema onome koga volim,
Zato što ga volim više od svega:
Milost i uslužnost ga pokreću,
Ni moja ljepota, ni moja vrijednost, ni moj razum,
Jer ja sam zavedena i izdana
Kako bih mogla biti, da sam ružna.
Nikad ne učinih ništa loše, prijatelju,
Prema tebi u bilo čemu,
Radije te volim više nego što je Seguin volio Valensu,
I jako mi je drago što sam vas osvojio ljubavlju,
Prijatelju moj, jer ti si najvredniji;
Arogantan si prema meni riječima i nastupom,
Pa ipak se tako prijateljski ophodiš prema drugima...

Muziciraj!

Izvedi pjevanjem i tjeloglazbom pjesmu Gaudete! Christus est natus nepoznatoga skladatelja prema zapisu ili improvizirajući uz vodeću melodiju.

Pjesma vjerojatno datira iz 16. stoljeća, a objavljena je u zbirci finskih i švedskih duhovnih skladbi Piae Cantiones 1582 godine.

Prethodno poslušaj dvije različite izvedbe skladbe. Usporedi ih prema dojmu i sastavnicama. Koju izvedbu smatraš autentičnijom? Objasni.

Gaudete! Christus est natus

Renesansni čovjek je svestran, glazbeno obrazovan čovjek

U središtu mišljenja i djelovanja jest čovjek, koji traga za uzorima ljepote i mudrosti antičkoga doba. To je i razdoblje moćnoga razvoja znanstvenoga i kritičkoga duha, željan novih spoznaja i osvajanja novih svjetova.

U ovome razdoblju javlja se novi tip intelektualca, umjetnika, kreativnog, obrazovanog ili svestranog čovjeka – erudita.

Promisli! Treba li i čovjek budućnosti biti svestrani čovjek – novi renesansni čovjek?

Objasni svoje mišljenje. Raspravite u razredu.

Rješavajući sljedeći zadatak te odgovarajući na dodatna pitanja promisli o skladbi koju si slušao.

Pitanja:

Kakva je uloga glazbala u prethodnim primjerima? Imaju li glazbala istaknutu ulogu ili su pratnja glasovima?

Zašto postoji više, često vrlo različitih izvedbi, glazbe staroga i srednjega vijeka?

Prate li glazbala u svim skladbama glasove? U kojima ne prate? Zašto?

Odgovori:

U razdoblju srednjega vijeka i renesanse uporaba glazbala u skladbama bila je proizvoljna. 

Naime, iako su skladbe bile većinom napisane za vokalne izvođače, izvedbe su ovisile o raspoloživim izvođačima (bilo da se radi o pjevačima bilo o sviračima).

Stoga su često glazbala zamjenjivala ili udvajala pjevačke glasove. U polifonim skladbama u pravilu glazbala ne zamjenjuju glasove, iako su poznati i takvi primjeri u praksi.

Pitanje:

Svjetovne skladbe staroga vijeka, srednjega vijeka i renesanse možeš čuti u izvedbama koje se razlikuju, osim prema izvođačkome sastavu, i melodijski, ritmički, u harmonijskoj pratnji ili kontrastnih raspoloženja. Zašto?

Odgovor:

Veliki broj pjesama koje su nastale u tome razdoblju prenosile su se usmenim putom, stoga s vremenom nastaju brojne inačice. Osim toga notacija kakvu danas poznajemo razvija se tek u razdoblju baroka.

U starome su se vijeku koristili, primjerice, slovima alfabeta, kao jednim od načina bilježenja kretanja melodije. Srednji vijek poznaje neumatsku notaciju kojom se bilježe samo visine tona, ali ne i trajanje. Velik iskorak prema modernoj notaciji kakvu danas poznajemo napravljen je uvođenjem menzuralne notacije kojom se bilježila i visina i trajanje tona.

Svjetovna glazba dugi niz stoljeća nije niti bila zapisivana već svjetovne melodije i ritmove nalazimo inkorporirane u primjerima crkvene glazbe (primjerice teme u misama i sl.)

Poslušaj videozapise i riješi zadatke.

Tekst Zephyro e'l bel tempo rimena jest slobodna parafraza Petrarkina soneta Zefiro torna.

Francesco Petrarca:

Lahor se vraća, lijepo vrijeme vodi
i cvijeće, trave – slatku prijetnju svoju –
i cvrkut ptice i plač što ga slavuj rodi,
proljet u bijelom i rumenom sloju.
Smiju se polja i vedre se svodi,
Zeus gleda kćer i raduje se soju,
ljubav je svud u zemlji, zraku,
vodi i njoj se vraća sve živo na broju.  

A mene, jadnog, opet uzdah trese,
koji iz srca duboka izvadi
ona što srcu ključeve odnese;
pa mi roj ptica i cvat na livadi
i žene što ih blage kretnje rese,
liče na pustoš prepunu zvjeradi.

Clément Janequin: Ptičji pjev (Le chant des oiseaux)

Probudite se, uspavana srca Bog ljubavi vas zove.
Već prvoga svibanjskoga dana
Neka vas zadivi pjev ptica.
Neka vas oslobodi strpnji.
Osluhnite ... fa-la-la-la ...
Razveselite se jer dolazi proljeće.
Nadahnite se, poslušajte moje riječi,
Zvonkim pjevom ptica
Što pjevaju čistoga glasa ... ti-ti-pi-ti...
Smijte se i radujte
Vi ostavljeni, zaboravljeni.
Slušajte kako odjekuje
Pjev slavuja: frian–frian-frian,...
Odagnajte žal, suze i brige,
Neka Gospodin Kukavica napusti naše društvo!
Svaki od nas kaže mu: „Zbogom“!
Jer on nije ništa drugo već izdajnik... ku-ku ...
Probudite se, uspavana srca!
Bog ljubavi vas zove!

Promisli još o odslušanim skladbama.

Saznaj više

Početke svjetovne umjetničke glazbe u Hrvatskoj, u 16. stoljeću, nalazimo najprije u Hrvatskome primorju, Dalmaciji te u Dubrovačkoj Republici, koja je uspjela dugo vremena očuvati svoju gospodarsku i političku neovisnost. To je imalo utjecaja i na bogat i nesmetan razvoj kulturnoga, a time i glazbenoga života grada. Tako se u Dubrovniku rano razvila pastorala i dramska igra s pjevanjem i plesom, a i ljubavnu liriku dubrovačkih trubadura teško je zamisliti bez glazbe.

Među skladateljima ovoga razdoblja posebno se ističu skladatelji i obrađivači frottola Andrija Motovunjanin te Franjo Bosanac. Na području madrigala ističu se Andrija Patricij i Julije Skjavetić.

Stjecajem okolnosti njihova glazbena ostavština sačuvana je tek manjim dijelom.

Sklad poezije i glazbe u madrigalu

Saznaj više!

Madrigal je pjesnički i glazbeni oblik koji se njegovao u Italiji u razdoblju od 14. do 17. stoljeća. Madrigal kao vrsta pjesme iz oko 1330. godine ne treba poistovjećivati s renesansnom skladbom istoga naziva.

Pretpostavlja se da je srednjovjekovna vrsta nastala iz crkvenoga višeglasja. Izvodila se dvoglasno ili troglasno, a tekst je bio strukturiran u nekoliko strofa s tri stiha iza kojih je slijedio pripjev (refrain ili ritornello) od jednoga ili dvaju stihova.

U ostalim europskim zemljama madrigal se razvija znatno pod utjecajem talijanskih skladatelja. Osobito treba istaknuti engleske madrigaliste Williama Byrda, Orlanda Gibbonsa te Thomasa Morleyja, oca engleskoga madrigala.

Poslušaj i usporedi videozapise dvaju madrigala hrvatskih skladatelja.

Sudjelujući u sljedećim aktivnostima usporedi značajke skladbi koje si slušao.

Prokomentirajte u razredu sličnosti i razlike među odslušanim primjerima.

Koji su mogući razlozi različitim izvođačkim sastavima? Kakva je bila glazbena praksa u prošlosti, a kakva je danas (poveznica s primjerom iz 19. stoljeća)? Pročitaj tekstove (prijevod i tekst) obiju pjesama. S obzirom na strukturu stiha, koju bi ti povjerio malome, intimnom sastavu, a koju većemu sastavu?

Appariran per me le stelle – I na mom nebu

I na mom nebu sve će zvijezde sjati,
I neće više magla dol moj kriti,
Zelen i cvijeće cvast će mojim poljem
Kada ja stignem do milja moga.
Nek' tjera kiše zle i buru ljutu
Što me skončat' htje na mome putu.

Ljepota cvijećem krasi se

Ljepota cvijećem krasi se,
Kreposti cvijet je drag.
Cvijet i ti voliš, Zeredo.
Nek je tvoj ures blag!
Kad te vidi ma tko,
Nek pitat zna:
„O, djevo, dal' si krepost
Il' ljepost sva.“

Monteverdijev ranobarokni madrigal

Pogledaj videozapis. Usporedi skladbu sa Skjavetićevim madrigalom (ponovno poslušaj po potrebi). Na slajdovima koji slijede pročitaj prijevod teksta.

Prijevod Monteverdijevoga madrigala Il lamento della Ninfa – Tužaljka nimfe

Tri pastira: Sunce još nije nagovijestilo početak dana,
A djeva je puna jada već izašla iz doma.
Njeno blijedo lice
Otkrivalo je veliku bol
Koja je dolazila iz njezina srca.
Njezina pojava odavala je nemir
Dok je riječima oplakivala izgubljenu ljubav:

Nimfa: Ljubav.
Tri pastira: (Rekla je.)
Nimfa: Ljubav.
Tri pastira: (gledajući u nebo, stojeći mirno)
Nimfa: Ljubav. Gdje je vjernost na koju se izdajica zakleo?
Tri pastira: (nesretna)
Nimfa: Natjeraj ga da se vrati mojoj ljubavi, kao što je nekada bilo.
Ne mogu mučiti sebe.
Tri pastira: (Jadna djevojka, ne može više, ne, ne može više podnijeti toliko hladnoće.)
Nimfa: Ne želim više da živi
Osim ako nije daleko od mene
Tako da mi više ne može govoriti stvari koje me muče.
Tri pastira: (Jadna djevojka, ne više, ne,ne.)
Nimfa: Ja sebe uništavam zbog njega,
Jer je on prepun sebe;
Ali ako bježim od njega
On me opet ulovi.
Tri pastira: (O, jadna djevojka, o ne više, ne može više podnijeti toliku hladnoću.)
Nimfa: Smireniji je nego ja,
Ali ljubav nije začela u njegovim grudima poštenu igru.
Tri pastira: (O , jadna djevojka, o ne više, ne može više podnijeti toliku hladnoću, Jadna djevojka.) 

Tri pastira: Ogorčenim glasom zaziva nebo; u zaljubljenom srcu miješa se strast i hladnoća.