Pjesma i glas

Kad različiti zajedno zapjevaju

Današnji svijet pun je mogućnosti i različitosti. Međutim, kao dio određene zajednice nastojimo živjeti i djelovati u skladu s pravilima i običajima kulture te zajednice.

Što ako ta pravila ne odgovaraju tvojim uvjerenjima? Koliko je bitno da drugi uvažavaju tvoje pravo na različitost? Nastojiš li ti ne uskratiti isto pravo drugoj osobi?

Poslušaj videozapise.

Opiši koje glazbene žanrove i utjecaje prepoznaješ u pjesmama. U kojoj se pjesmi osobito ističe sraz mainstream kulture i supkulture?

Poslušaj videozapise i promisli o pitanjima u nastavku.

Potraži dodatne informacije o nastanku pjesama te povodom kojih su događaja pjesme nastale. Raspravite o poruci koju šalju te skladbe.

Prisjeti se sličnih događaja i društvenih akcija iz novije povijesti i upotpuni glazbeni popis pjesama.

Možeš li se sjetiti društvenih (primjerice sportskih i sl.) događaja na kojima je glazba uvijek prisutna?

Kako odrediti opseg melodije i opseg glasa?

Složenost glazbene građe u umjetničkim pjesmama ne proizlazi samo iz zakonitosti teksta, već i iz zahtjeva pojedinoga glazbeno-stilskog razdoblja, potpomognutih razvojem pjevačke tehnike te tehničkih mogućnosti glazbala i općenito instrumentalne glazbe.

Opseg melodije čine svi tonovi određene melodije, od najdubljega do najvišega.

Utvrdi opseg glasa i usporedi ga s poznatim pjevačicama i pjevačima različitih glazbenih stilova i žanrova.

Upotrijebi klavijaturu na sljedećoj poveznici. Pritisni bijelu tipku na klavijaturi tako da se na zaslonu pokaže C4 (oznaka tona u tonskome sustavu na engleskome jeziku, u hrvatskoj se glazbenoj terminologiji uporabljuje naziv c1). Uz sviranje bijelih tipki prema dolje pjevaj do najdubljega tona koji ti je ugodno otpjevati, tako ćeš utvrditi najdublji ton opsega glasa.

Istim postupkom, od tipke C4 (c1) pjevaj uz sviranje bijelih tipki prema gore do najvišega tona koji ti je ugodno otpjevati. Tako ćeš utvrditi najviši ton svoga glasa.

Usporedi svoj opseg glasa s opsegom glasa poznatih pjevača navedenima na kartici, a zatim i s opsegom pjevača na videozapisima. Pritom treba imati na umu da se ovdje radi o krajnjim tonovima opsega, a ne o registru kojim će se pjevač uglavnom koristiti pri pjevanju repertoara.

Elvis Presley: engleska terminologija: C2 – A5 (hrvatska glazbena terminologija: C – a2)
John Lennon: C2 – C6 (C – c3)
Frank Sinatra: D2 – C5 (D – c2)
Eminem: D2 – F5 (D – f2)
Cris Cornell: D2 – A5 (D – a2)
Mich Jagger: E2 – A5 (E – a2)
Jon Bon Jovi: E2 – G6 (E – g3)
Freddie Mercury: F2 – F6 (F – f3)
Jeff Buckley: F2 – E6 (F – e3)
Michael Jackson: F2 – D6 (F – d3)
Bob Marley: A2 – B5 (A – h2)
Farinelli: C3 – C6 (c – c3)

Za ilustraciju - najviši ton u poznatoj ariji Kraljice noći iz opere Čarobna frula jest f3 (engl. F6).

Beyonce: A2 – E6 (A – e3)
Mariah Carey: A2 – G7 (A – g4)
Janis Joplin: B2 – C6 (H – c3)
Miley Cyrus: B2 – E6 (H – e3)
Adele: C3 – D6 (c – d2)
Christina Aguilera: C3 – A6 (c – a3)
Katy Perry: D3 – C6 (c – c3)
Tarja Turunen: F3 – B6 (f – h3)
Maria Callas: F3 – F6 (f – f3)

Može li se povećati opseg glasa?

Svakako!

Saznaj o pravilnoj uporabi pjevačkog aparata pri pjevanju. Pravilno disanje te uspravan stav opuštenoga vrata i ramena preduvjeti su dobroga pjevanja.

Prva vježba - vježba disanja 

Izvedi brzim, bezglasnim izgovaranjem određenih kombinacije suglasnika. Pritom vodi računa da pri izgovoru bude aktivna dijafragma.

Kako ćeš provjeriti duboki izgovor na dijafragmi? Nekoliko puta brzo i bezglasno izgovori „pst“ s impulsom iz dijafragme. Iz iste točke gdje si osjetio impuls treba biti izgovoren svaki sljedeći suglasnik u ovoj vježbi.

Pojedine se kombinacije suglasnika ponavljaju proizvoljan broj puta (izgovaraju se u pravilnome ritmu brojeći u sebi do 4, primjerice, 1 - R, 2 - P, 3 - T, 4 - K):

R-P-T-K; FT-FT-FT-FT; HUIT-HUIT-HUIT-HUIT

Druga vježba - izgovor je bezglasan na dijafragmi kao i u prethodnoj vježbi.

Prvi dio vježbe odvija se u istome ritmu brojeći do 4: 1-S, 2-S, 3-S, 4-S, a zatim iz iste „točke“ na dijafragmi brojeći do 4 ispuštaj zrak pod ravnomjernim pritiskom; dakle: S-S-S-S S--- ili Š-Š-Š-Š Š---.

Ponavljaj cijelu vježbu proizvoljan broj puta.