Svojstva tijela

Voda mijenja agregatna stanja

Svojstva tijela

Tijela se mogu razlikovati po obliku

Što je zajedničko tijelima na slici? Kakav im je oblik?

Tijela mogu imati pravilan i nepravilan oblik.

Tijela se mogu razlikovati po građi

Tijela su građena od tvari. Tijela građena od jedne tvari zovemo homogena tijela. Ona tijela koja su građena od više tvari zovemo heterogena tijela.

Tijela se mogu razlikovati po agregacijskim stanjima

Što je zajedničko ovim tijelima a što im je različito? Jesu li to jednaka tijela? Jesu li to tijela građena od jednake tvari?

Tijela u prirodi nalazimo u tri agregacijska stanja a to su čvrsto, tekuće ili plinovito.

Čvrsto stanje

Tijelo u čvrstom stanju ima stalan oblik i obujam te ga ne možemo stlačiti.

Tekuće stanje

Tijelo u tekućem stanju nema stalan oblik ali ima stalan obujam te ga ne možemo stlačiti. Tekućina poprima oblik posude u kojoj se nalazi.

Plinovito stanje

Tijelo u tekućem stanju nema stalan oblik ni obujam i možemo ga stlačiti. Plinovi se šire prostorom u kojem se nalaze.

Dodatni sadržaj

Tijela mogu prelaziti iz jednoga agregacijskog stanja u drugo.

Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija.

Izvedite pokus

Provjerite naučeno