Mjerenje duljine

Jedna od osnovnih fizičkih veličina je duljina.

Duljinu označavamo malim slovom l, a osnovna mjerna jedinica je metar. 

 

 k kilo  1000 puta veće
 h hekto   100 puta veće
 da deka  10 puta veće 
 d deci  10 puta manje 
 c centi  100 puta manje 
 m mili  1000 puta manje

Mjerenje duljine

Sve veličine koje je moguće mjeriti i njihov rezultat izraziti u obliku broja su FIZIČKE VELIČINE.

Fizičke veličine se međusobno razlikuju po oznakama i mjernim jedinicama. Svaka fizička veličina ima svoju oznaku i osnovnu mjernu jedinicu.

Duljina

Jedna od osnovnih fizičkih veličina je duljina. Duljinu označavamo malim slovom l, a osnovna mjerna jedinica je metar. Oznaka za metar je malo slovo m.

Često se u matematici označava i nekim drugim oznakama kao d, a, b, c, r itd.

Mjernim jedinicama duljine iskazujemo koliko je nešto dugo, široko ili visoko.

Kako zapisujemo izmjerenu duljinu?

l = 12 m

l - oznaka fizičke veličine duljine

12 - brojčana vrijednost

m - mjerna jedinica

Postoje manje i veće mjerne jedinice od metra. Njih tvorimo dodavanjem predmetaka koji označavaju koliko puta su manji ili veći od metra. Tako imamo centimetar ili kilometar.

Tablica predmetaka

 k kilo  1000 puta veće
 h hekto   100 puta veće
 da deka  10 puta veće 
 d deci  10 puta manje 
 c centi  100 puta manje 
 m mili  1000 puta manje

Kako preračunavamo mjerne jedinice?

Kada preračunavamo mjerne jedinice iz većih mjernih jedinica u manje pomičemo decimalni zarez udesno odnosno množimo.

Kada preračunavamo iz manjih mjernih jedinica u veće pomičemo decimalni zarez u lijevo ili dijelimo.

Primjer

Izravno mjerenje duljine

Duljina se  mjeri mjernim instrumentima kao što su pomična mjerka, krojački metar, ravnalo, laserski metar.

Kako izmjeriti male dimenzije?

Učenički projekt