Određivanje volumena

Volumen određujemo mjerenjem duljine, širine i visine bridova geometrijskih tijela te množenjem izmjerenih vrijednosti.

Kocka: V = a ⋅ a ⋅ a

Kvadar: V = a ⋅ b ⋅ c

Kako određujemo volumen tekućina i plinova?

Obujam plinova i tekućina često izražavamo u litrama. 

Obujam jedne litre jednak je obujmu kocke duljine stranice 1 dm.

Oznaka za mjernu jedinicu litru je L.

Određivanje volumena

Što je volumen?

Volumen je fizička veličina koja opisuje koliki dio prostora zauzima tijelo.

Oznaka je V, a osnovna mjerna jedinica je kubični metar m3.

Određivanje volumena pravilnim geometrijskim tijelima

Pomicanjem miša zaokreni i povećaj geometrijska tijela.

Volumen određujemo mjerenjem duljine, širine i visine bridova geometrijskih tijela te množenjem izmjerenih vrijednosti.

Kocka: V = a ⋅ a ⋅ a

Kvadar: V = a ⋅ b ⋅ c

Primjer

Kako preračunavamo mjerne jedinice

Kada preračunavamo mjerne jedinice iz većih mjernih jedinica u manje pomičemo decimalni zarez udesno odnosno množimo.

Kada preračunavamo iz manjih mjernih jedinica u veće pomičemo decimalni zarez u lijevo ili dijelimo.

Primjer

Računanje volumena plinova i tekućina

Obujam plinova i tekućina često izražavamo u litrama. 

Obujam jedne litre jednak je obujmu kocke duljine stranice 1 dm.

Oznaka za mjernu jedinicu litru je L.

Koliko u jednoj litri ima mililitara?

1 L = 1 dm3= 1000 cm3= 1000 mL

Primjer

Mjerenje volumena tekućina

Volumen tekućina možemo određivati menzurom ili laboratorijskom čašom. To su mjerne posude na kojima se nalazi mjerna skala pomoću koje direktno očitavamo volumen tekućine u njoj.

Određivanje volumena tijela nepravilnog oblika

Menzurom možemo određivati volumen manjih tijela nepravilnog oblika koja nisu topljiva u vodi.

Učenički projekt - određivanje volumena sitnih tijela.