Mjerenje temperature

Temperatura je mjera zagrijanosti tijela.

 Označavamo je sa T, a mjerna jedinica je kelvin (K).

Apsolutna nula je najniža moguća temperatura

 

 0 K = - 273,15 °C.

Temperaturu tijela mjerimo pomoću termometra. Termometar može biti ispunjen obojenim alkoholom ili živom. U današnje vrijeme više se ne prave živini termometri jer je otrovna, a njenu ulogu preuzeo je galij. Kada mjerimo temperaturu u termometru tekući metal ili alkohol ispunjava cjevčicu dok se zagrijava. Točnu vrijednost temperature očitamo na mjernoj ljestvici koja može biti izražena u Celzijusima, Kelvinima ili Farenhaitima. Toplomjeri služe za mjerenje temperature osoba i imaju drugačije mjerno područje od sobnog termometra, možete li objasniti zašto? - raspravite u razredu

Mjerenje temperature

Temperatura je mjera zagrijanosti tijela.

Označavamo je sa T, a mjerna jedinica je kelvin (K).

Apsolutna nula je teoretski najniža moguća temperatura → 0 K = - 273,15 °C.

Temperaturu tijela mjerimo pomoću termometra. Termometar može biti ispunjen obojenim alkoholom ili živom. U današnje vrijeme više se ne prave živini termometri jer je otrovna, a njenu ulogu preuzeo je galij. Kada mjerimo temperaturu u termometru tekući metal ili alkohol ispunjava cjevčicu dok se zagrijava. Točnu vrijednost temperature očitamo na mjernoj ljestvici koja može biti izražena u Celzijusima, Kelvinima ili Farenhaitima. Toplomjeri služe za mjerenje temperature osoba i imaju drugačije mjerno područje od sobnog termometra, možete li objasniti zašto? Raspravite u razredu.

Kelvinova ljestvica započinje apsolutnom nulom. Pri apsolutnoj nuli čestice tvari se ne gibaju i nemaju kinetičku energiju, te je možemo definirati kao temperaturu na kojoj je energija tijela najmanja. Apsolutna nula odgovara vrijednosti od -273,15°C Celzijeve ljestvice. U laboratorijskim uvjetima nije moguće postići apsolutnu nulu, ali znanstvenici su uspjeli postići približnu temperaturu od −273,144 °C ili 0,006 K. Oznaka temperature kao fizičke veličine je T, a mjerna jedinica je kelvin (K). 

Pokusi s microbitom

Izmjeri promjenu temperature pomoću Microbita.

Za znatiželjne-tlak, volumen, temperatura

Pogledajte video u kojem se govori kako su povezani tlak, volumen i temperatura plina u boci.