Decimalni brojevi

 1. Decimalni zapis broja 1

  U ovoj nastavnoj jedinici kroz interaktivne primjere moći ćeš čitati i zapisivati decimalne brojeve te povezati slikovni prikaz decimalnoga razlomka i decimalnoga broja.

 2. Decimalni zapis broja 2

  U ovoj nastavnoj jedinici kroz primjere saznat ćeš što su to desettisućinke i još detaljnije upoznati decimalne brojeve te kako ih pretvarati u decimalne razlomke i obrnuto. 

 3. Decimalni brojevi i mjerne jedinice

  Kroz primjere iz života moći ćeš procijeniti duljinu te je zapisati u različitim mjernim jedinicama i kao decimalne brojeve. Osim toga, moći ćeš točno pročitati recept i pretvarati mjerne jedinice za masu iz većih u manje i obrnuto. Uz zadatke ćeš naučiti zapisivati mjerne jedinice za površinu i volumen kao decimalne brojeve i decimalne razlomke. 

 4. Decimalni brojevi na brojevnome pravcu

  Uz inteaktivne primjere i zadatke moći ćeš točkama brojevnog pravca pridružiti decimalne brojeve

 5. Prikazivanje decimalnih brojeva na brojevnome pravcu

  Uz interaktivne primjere i zadatke moći ćeš očitati vrijednosti mjernih jedinica na raznim brojevnim pravcima koji nas okružuju u svakodnevnom životu. 

 6. Uspoređivanje decimalnih brojeva

  Tko je veći, a tko manji? Tko je prvi, a tko drugi? Ponekad o tome odlučuju stotinke. Važno je znati usporediti vrijednosti decimalnih brojeva i postaviti ih u nizu po veličini. To ćeš naučiti u ovoj nastavnoj jedinici. 

 7. Zaokruživanje decimalnih brojeva

  Ponekad nije potrebno znati duljinu točno u tisućinku centimetra, ali zato ćemo tu duljinu odrediti približno točno ovisno o tome za što nam treba. Uz interaktivne primjere i zadatke moći ćeš procijeniti decimalne brojeve na približnu vrijednost. Tako ćeš naučiti što to znači zaokruživati decimalne brojeve na potreban broj decimala. 

Štoperica 6