Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Melita Milić
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Mirela Babić
Damir Belavić
Milena Ćulav Markičević
Alena Dika
Vesna Draženović Žitko
Milka Fofonjka
Iva Golac Jakopović
Branko Goleš
Sanela Jukić
Zlatko Lobor
Maja Marić
Tamara Nemeth
Goran Stajčić
Milana Vuković
Aleksandra-Maria Vuković
Recenzenti tiskanog i digitalnog izdanja
prof. dr. sc. Neva Slani, Emir Agić
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Lektorica i korektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Petra Bušelić, prof.
Ilustratori
Jernej Mynt
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Helena Povijač
Video
Twig
Youtube
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Pixabay
Unsplash
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Zvonimir Šikić
Vesna Draženović Žitko
Iva Golac Jakopović
Branko Goleš
Zlatko Lobor
Maja Marić
Tamara Nemeth
Goran Stajčić
Milana Vuković
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Naslovnica
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Laser d.o.o.
Ilustratori
Jernej Mynt
Tehnički crteži
Tomislav Kačić
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Nastavni predmet:
Matematika
Razred:
5. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika (1. i 2. svezak) za šk. godinu 2022./2023.
710±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika (1. i 2. svezak) za šk. godinu 2022./2023.
144,69 kn/19,20 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: 602-09/19-03/00288
URBROJ: 533-06-19-0002
Zagreb, 24. lipnja 2019. godine.

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.