Decimalni zapis broja

Na ravnalu smo očitali da je duljina olovke između 13 cm i 14 cm, odnosno 13 cm i 2 mm.

Znamo da je 1 mm jednak [latex] \dfrac{1}{10} [/latex] centimetra. Tada za duljinu olovke možemo reći da je duljine 13 cm i [latex] \dfrac{2}{10} [/latex] mm. Broj [latex] 13 + \dfrac{2}{10} [/latex] kraće se zapisuje kao 13.2 i čita „trinaest cijelih i dvije desetinke”.

Takav način zapisivanja brojeva naziva se decimalni zapis broja.

Dio broja ispred decimalne točke naziva se dekadski ili cijeli dio.

Dio broja iza decimalne točke naziva se decimalni dio.

Zapiši u decimalnome zapisu, a dobiveni broj zatim pročitaj.

a) [latex]10+\frac{23}{100}[/latex]

b) [latex]5+\frac{8}{100}[/latex]

c) [latex]\frac{91}{100}[/latex]

a) [latex]10+\frac{23}{100}=10.23[/latex] (deset cijelih i dvadeset i tri stotinke)

b) [latex]5+\frac{8}{100}=5.08[/latex] (pet cijelih i osam stotinki)

c) [latex]0+\frac{91}{100}=0.91[/latex] (nula cijelih i devedeset i jedna stotinka).

Kao što možete vidjeti, ako je brojnik razlomka s nazivnikom 100 manji od 10, iza decimalne točke pišemo jednu 0, kao u primjeru b.

a) [latex]10+\frac{23}{100}=10.23[/latex]

b) [latex]5+\frac{8}{100}=5.08[/latex]

c) [latex]0+\frac{91}{100}=0.91[/latex]

Zapiši broj u decimalnome zapisu.

a) [latex]3+\frac{2}{10}[/latex]

b) [latex]\frac{7}{10}[/latex]

a) [latex]3+\frac{2}{10}= 3.2[/latex]

b) [latex]0+\frac{7}{10}=0.7[/latex]

To čitamo kao:

a) [latex]3+\frac{2}{10}= 3.2[/latex] (tri cijela i dvije desetinke)

b) [latex]0+\frac{7}{10}=0.7[/latex] (nula cijelih i sedam desetinki).

Decimalni zapis broja 1

Uvod

Nauči

Zapiši broj u decimalnome zapisu.

a) [latex]3+\frac{2}{10}[/latex]

b) [latex]\frac{7}{10}[/latex]

a) [latex]3+\frac{2}{10}= 3.2[/latex]

b) [latex]0+\frac{7}{10}=0.7[/latex]

To čitamo kao:

a) [latex]3+\frac{2}{10}= 3.2[/latex] (tri cijela i dvije desetinke)

b) [latex]0+\frac{7}{10}=0.7[/latex] (nula cijelih i sedam desetinki).

Zapiši u decimalnome zapisu, a dobiveni broj zatim pročitaj.

a) [latex]10+\frac{23}{100}[/latex]

b) [latex]5+\frac{8}{100}[/latex]

c) [latex]\frac{91}{100}[/latex]

a) [latex]10+\frac{23}{100}=10.23[/latex]

b) [latex]5+\frac{8}{100}=5.08[/latex]

c) [latex]0+\frac{91}{100}=0.91[/latex]

a) [latex]10+\frac{23}{100}=10.23[/latex] (deset cijelih i dvadeset i tri stotinke)

b) [latex]5+\frac{8}{100}=5.08[/latex] (pet cijelih i osam stotinki)

c) [latex]0+\frac{91}{100}=0.91[/latex] (nula cijelih i devedeset i jedna stotinka).

Kao što možete vidjeti, ako je brojnik razlomka s nazivnikom 100 manji od 10, iza decimalne točke pišemo jednu 0, kao u primjeru b.

Prouči

U ovom interaktivnom prikazu možeš istražiti vezu između vizualnog prikaza razlomaka koji u nazivniku imaju dekadsku jedinicu i decimalnih brojeva.

Zadatak 1.

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Zadatak 4.

Zadatak 5.