U nacrtima kuća veličine su često izražene u centimetrima, dok su u nacrtima za izradu različitih strojeva veličine izražene u milimetrima ili čak u dijelovima milimetara, ako se radi o vrlo preciznim alatima. Znanje o mjernim jedinicama potrebno je, primjerice, kako bismo mogli usporediti visine učenika, odrediti duljinu ili površinu zida, izmjeriti proteklo vrijeme ili odrediti koliko je namirnica potrebno za pripravu ukusnoga kolača.

Mjerne jedinice za duljinu

Mjerne jedinice za duljinu

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 km = 1000 m

Možemo reći da je jedan centimetar stoti dio metra.

1 cm = [latex]\frac{1}{100}[/latex] m

1 cm = 0.01 m

Također možemo reći da je jedan metar tisućiti dio kilometra.

1 m = [latex]\frac{1}{1000}[/latex] km

1 m = 0.001 km

Primjer:

Izrazimo u kilometrima 7225 m.

7 225 m = [latex]\frac{7225}{1000}[/latex] km [latex]=7 \frac{225}{1000} [/latex] km = 7.225 km

Primjer:

Izrazimo u kilometrima 93 m.

93 m = [latex]\frac{93}{1000} [/latex] km [latex]=0  \frac{93}{1000} [/latex] km = 0.093 km

Mjerne jedinice za masu

Za pripravu kolača potrebno je pripremiti sastojke prema receptu.

Najčešće upotrebljavane mjerne jedinice za masu:

t (tona), kg (kilogram), dag (dekagram), g (gram), mg (miligram).

1 t = 1000 kg
1 kg = 1000 g
1 kg = 100 dag
1 dag = 10 g
1 g = 1000 mg

1 kg je [latex] \frac{1}{1000} [/latex] tone, 1 kg = 0.001 t;

1 g je [latex] \frac{1}{1000} [/latex] kilograma,

1 g = 0.001 kg;

1 dag je [latex] \frac{1}{100} [/latex] kilograma,

1 dag = 0.01 kg;

1 g je [latex] \frac{1}{10} [/latex] dekagrama,

1 g = 0.1 dag;

1 mg je [latex] \frac{1}{1000} [/latex] grama, 1 mg = 0.001 g.

Primjer:

34 kg = [latex]\frac{34}{1000} [/latex] t = 0.034 t


245 g = [latex] \frac{245}{1000} [/latex] kg = 0.245 kg


5 g = [latex] \frac{5}{1000} [/latex] kg = 0.005 kg


25 dag = [latex] \frac{25}{100} [/latex] kg = 0.25 kg


3 dag = [latex] \frac{3}{100} [/latex] kg =0.03 kg


87 g = [latex] \frac{87}{10} [/latex] dag = 8.7 dag


255 g = [latex] \frac{255}{10} [/latex] dag = 25.5 dag


350 mg = [latex] \frac{350}{1000} [/latex] g = 0.35 g

Mjerne jedince za volumen

1 l = 10 dl

1 l = 1000 ml

100 l = 1 hl

1 dl = 100 ml

1 dl = [latex] \frac{1}{10} [/latex] l = 0.1 l

1 ml = [latex] \frac{1}{1000} [/latex] ml = 0.001 l

1 l = [latex] \frac{1}{100} [/latex] hl = 0.01 hl

1 ml = [latex] \frac{1}{100} [/latex] dl = 0.01 dl

Primjer:

34 dl = [latex] \frac{34}{10} [/latex] l = 3.4 l

52 ml = [latex] \frac{52}{1000} [/latex] l = 0.052 l

345 l = [latex] \frac{345}{100} [/latex] hl = 3.45 hl

21 ml = [latex] \frac{21}{100} [/latex] dl = 0.21 dl

Mjerne jedinice za površinu

Uoči razliku između mjernih jedinica za duljinu i mjernih jedinica za površinu.

1 dm2 = [latex] \frac{1}{100} [/latex] m2 = 0.01 m2

1 cm2 = [latex] \frac{1}{10000} [/latex] m2 = 0.0001 m2

1 cm2 = [latex] \frac{1}{100} [/latex] dm2 = 0.01 m2

Decimalni brojevi i mjerne jedinice

Uvod

U nacrtima kuća veličine su često izražene u centimetrima, dok su u nacrtima za izradu različitih strojeva veličine izražene u milimetrima ili čak u dijelovima milimetara, ako se radi o vrlo preciznim alatima. Znanje o mjernim jedinicama potrebno je, primjerice, kako bismo mogli usporediti visine učenika, odrediti duljinu ili površinu zida, izmjeriti proteklo vrijeme ili odrediti koliko je namirnica potrebno za pripravu ukusnoga kolača.

Mjerne jedinice za duljinu

Mjerne jedinice za duljinu

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

1 km = 1000 m

Možemo reći da je jedan centimetar stoti dio metra.

1 cm = [latex]\frac{1}{100}[/latex] m

1 cm = 0.01 m

Također možemo reći da je jedan metar tisućiti dio kilometra.

1 m = [latex]\frac{1}{1000}[/latex] km

1 m = 0.001 km

Primjer:

Izrazimo u kilometrima 7225 m.

7 225 m = [latex]\frac{7225}{1000}[/latex] km [latex]=7 \frac{225}{1000} [/latex] km = 7.225 km

Primjer:

Izrazimo u kilometrima 93 m.

93 m = [latex]\frac{93}{1000} [/latex] km [latex]=0  \frac{93}{1000} [/latex] km = 0.093 km

Zadatak 1.

Mjerne jedinice za masu

Za pripravu kolača potrebno je pripremiti sastojke prema receptu.

Najčešće upotrebljavane mjerne jedinice za masu:

t (tona), kg (kilogram), dag (dekagram), g (gram), mg (miligram).

1 t = 1000 kg
1 kg = 1000 g
1 kg = 100 dag
1 dag = 10 g
1 g = 1000 mg

1 kg je [latex] \frac{1}{1000} [/latex] tone, 1 kg = 0.001 t

1 g je [latex] \frac{1}{1000} [/latex] kilograma, 1 g = 0.001 kg

1 dag je [latex] \frac{1}{100} [/latex] kilograma, 1 dag = 0.01 kg

1 g je [latex] \frac{1}{10} [/latex] dekagrama, 1 g = 0.1 dag

1 mg je [latex] \frac{1}{1000} [/latex] grama, 1 mg = 0.001 g

Primjer:

34 kg = [latex]\frac{34}{1000} [/latex] t = 0.034 t


245 g = [latex] \frac{245}{1000} [/latex] kg = 0.245 kg


5 g = [latex] \frac{5}{1000} [/latex] kg = 0.005 kg


25 dag = [latex] \frac{25}{100} [/latex] kg = 0.25 kg


3 dag = [latex] \frac{3}{100} [/latex] kg =0.03 kg


87 g = [latex] \frac{87}{10} [/latex] dag = 8.7 dag


255 g = [latex] \frac{255}{10} [/latex] dag = 25.5 dag


350 mg = [latex] \frac{350}{1000} [/latex] g = 0.35 g

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Mjerne jedince za volumen

1 l = 10 dl

1 l = 1000 ml

100 l = 1 hl

1 dl = 100 ml

1 dl = [latex] \frac{1}{10} [/latex] l = 0.1 l

1 ml = [latex] \frac{1}{1000} [/latex] ml = 0.001 l

1 l = [latex] \frac{1}{100} [/latex] hl = 0.01 hl

1 ml = [latex] \frac{1}{100} [/latex] dl = 0.01 dl

Primjer:

34 dl = [latex] \frac{34}{10} [/latex] l = 3.4 l

52 ml = [latex] \frac{52}{1000} [/latex] l = 0.052 l

345 l = [latex] \frac{345}{100} [/latex] hl = 3.45 hl

21 ml = [latex] \frac{21}{100} [/latex] dl = 0.21 dl

Zadatak 4.

Mjerne jedinice za površinu

Nauči

Uoči razliku između mjernih jedinica za duljinu i mjernih jedinica za površinu.

1 dm2 = [latex] \frac{1}{100} [/latex] m2 = 0.01 m2

1 cm2 = [latex] \frac{1}{10000} [/latex] m2 = 0.0001 m2

1 cm2 = [latex] \frac{1}{100} [/latex] dm2 = 0.01 m2

Primjer:

340 dm2= _______ m2

56 cm2= _______ dm2

125 cm2= _______ m2

Primjer:

340 dm2= [latex] \frac{340}{100} [/latex] m2 = 3.4 m2

56 cm2= [latex] \frac{56}{100} [/latex] dm2 = 0.56 dm2

125 cm2= [latex] \frac{125}{10000} [/latex] m2 = 0.0125 m2

Zadatak 5.

Zadatak 6.

Istraži: Tko je izumio metar

Ponekad različite stvari u životu uzimamo zdravo za gotovo, kao što znamo kolika je duljina jednoga metra. No koliko je zapravo dugačak metar, zašto je baš te duljine i tko ga je izumio?