Množenje decimalnih brojeva

Brojeve množimo kao da su prirodni brojevi (tj. kao da nema decimalne točke). U dobivenom umnošku decimalnu točku smještamo tako da broj decimala umnoška bude jednak ukupnom broju decimala obaju faktora.

Množenje decimalnih brojeva

Uvod

4.5 km zaokružimo na 5 km i ako to pomnožimo s 5, dobit ćemo 25 km.

Procjenjujemo da Luna pretrči oko 25 km.

Izračunajmo koliko točno Luna pretrči?

Luna od ponedjeljka do petka pretrči 22.5 km

Brojeve množimo kao da su prirodni brojevi (tj. kao da nema decimalne točke). U dobivenom umnošku decimalnu točku smještamo tako da broj decimala umnoška bude jednak ukupnom broju decimala obaju faktora.

Primjer 1.

Pomnožimo 16.2 · 3.5

Budući da je 0 posljednja decimala umnoška, nakon što stavimo decimalnu točku, 0 možemo brisati.

Nula se nikako ne smije brisati prije nego što stavimo decimalnu točku.

Dakle, 16.2 · 3.5 = 56.7.

Primjer 2.

Pomnožimo 0.035 · 0.8

Budući da umnožak mora imati četiri decimale, ispred 280 dopisujemo nule tako da možemo odrediti položaj decimalne točke.

Dakle, 0.035 · 0.8 = 0.028 (posljednju 0 obrisali smo nakon stavljanja decimalne točke).

Zadatak 1.

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Nauči

Zadatak 4.

Procijeni rezultat

Zadatak 5.

Zadatak 6.

Zadatak 7.

Zadatak 8.