Dijeljenje decimalnih brojeva 2

Kada se u zadatcima pojavljuju zagrade i više računskih radnji, računamo redoslijedom:

  • račun unutar zagrade
  • množenje i dijeljenje
  • zbrajanje i oduzimanje.

Dijeljenje decimalnih brojeva 2

Uvod

Nauči

Zadatak 1.

Zadatak 2.