Postotak i promil

Kvadrat je podijeljen na 100 kvadratića koji prikazuju po jednu litru zraka. Plavi kvadratići prikazuju kisik, a neobojeni kvadratići prikazuju ostale plinove.

Kisik: [latex] \dfrac{21}{100}[/latex] = 21 % (čitaj: 21 posto)

Ostali plinovi: [latex] \dfrac{79}{100}[/latex] = 79 % (čitaj: 79 posto)

Razlomak s nazivnikom 100 naziva se postotak i zapisuje na sljedeći način: 

[latex]\dfrac{p}{100}[/latex] = p %

Postotak i promil

Uvod

Kvadrat je podijeljen na 100 kvadratića koji prikazuju po jednu litru zraka. Plavi kvadratići prikazuju kisik, a neobojeni kvadratići prikazuju ostale plinove.

Kisik: [latex] \dfrac{21}{100}[/latex] = 21 % (čitaj: 21 posto)

Ostali plinovi: [latex] \dfrac{79}{100}[/latex] = 79 % (čitaj: 79 posto)

Razlomak s nazivnikom 100 naziva se postotak i zapisuje na sljedeći način: 

[latex]\dfrac{p}{100}[/latex] = p %

 Zapišimo u obliku postotka koliki je dio kvadrata obojen:

 

 

 [latex] \dfrac{100}{100}[/latex] = 100 %

Obojeno je 100 % kvadrata.

1 = 100 %

 

 

 [latex] \dfrac{50}{100}[/latex] = 50 %

Obojeno je 50 % kvadrata.

[latex] \dfrac{1}{2}[/latex] = 50 %

 

 

 [latex] \dfrac{25}{100}[/latex] = 25 %

Obojeno je 25 % kvadrata.

[latex] \dfrac{1}{4}[/latex] = 25 %

 

 

 [latex] \dfrac{75}{100}[/latex] = 75 %

Obojeno je 75 % kvadrata.

[latex] \dfrac{3}{4}[/latex] = 75 %

Zadatak 1.

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Postotke izrazimo u obliku razlomka

 20 %
20 % = [latex] \dfrac{20}{100}[/latex] 
180 %
180 % = [latex] \dfrac{180}{100}[/latex] 
256 %
256 % =[latex] \dfrac{256}{100}[/latex] 

Postotke izrazimo u obliku decimalnoga broja

 9 %
9 % = [latex]\dfrac{9}{100}[/latex] = 0.09 
ili kraće
9 % = 0.09
decimalnu točku treba pomaknuti za dva mjesta ulijevo
5.8 %
5.8 % = [latex] \dfrac{5.8}{100}[/latex] = 0.058
5.8 % = 0.058
decimalnu točku treba pomaknuti za dva mjesta ulijevo

 

156 %
156 % =[latex] \dfrac{156}{100}[/latex] = 1.56
156 % = 1.56
decimalnu točku treba pomaknuti za dva mjesta ulijevo

Zadatak 4.

Zadatak 5.

Decimalne brojeve izrazimo u obliku postotka

0.73
0.73 = [latex]\dfrac{73}{100}[/latex] = 73 %
ili kraće 0.73 = 73 %
decimalnu točku treba pomaknuti za dva mjesta udesno
0.07
0.07 = 7 %
4.32 
4.32 = 432 %

Zadatak 6.

Razlomke izrazimo u obliku postotka.

[latex] \dfrac{8}{20}[/latex] 
[latex] \dfrac{8}{20}[/latex] = 8 : 20 = 0.4 = 40 %
 
[latex] \dfrac{12}{5}[/latex] 
[latex] \dfrac{12}{5}[/latex] = 12 : 5 = 2.4 = 240 %
[latex]\dfrac{1}{5}[/latex]

 

[latex]\dfrac{1}{5}[/latex] = 1 : 5= 0.2 = 20% 

Zadatak 7.

Zadatak 8.

Zadatak 9.

Promili

Razlomak s nazivnikom 1000 naziva se promil i zapisuje se na sljedeći način:

[latex]\dfrac{p}{1000}[/latex] = p ‰ (čitaj: "p promila")
8 ‰
8 ‰ = [latex]\dfrac{8}{1000}[/latex] = 0.008
1543 ‰
1543 ‰ = [latex]\dfrac{1543}{1000}[/latex] = 1.543

Zadatak 10.

Zadatak 11.

Decimalne brojeve izrazimo u obliku promila

0.657

0.675=[latex]\dfrac{675}{1000}[/latex]=675 ‰

2.105

2.105 = [latex]\dfrac{2105}{1000}[/latex]=2105 ‰

Zadatak 12.

Razlomke izrazimo u obliku promila.

[latex]\dfrac{24}{200}[/latex]

[latex]\dfrac{24}{200}[/latex]=24 : 200 = 0.12 = 120 ‰

Zadatak 13.