Mjerenje duljine 2

Opseg geometrijskoga lika jednak je zbroju duljina svih stranica koje ga omeđuju.

Opseg označavamo malim pisanim slovom o.

Formule za opseg kvadrata i pravokutnika

KVADRAT 
o = 4a

PRAVOKUTNIK
o = 2a + 2b

Primjer 1.

Izračunaj opseg kvadrata kojem je stranica duljine 5.4 cm.

Rješenje:

a = 5.4 cm
o = ?

Za rješavanje zadatka koristit ćemo se formulom za opseg kvadrata.

o = 4a
o = 4a = 4 · 5.4 = 21.6 cm

Primjer 2.

Izračunaj opseg pravokutnika kojemu su stranice duljina 2.3 cm i 3.6 cm.

Rješenje:

a = 2.3 cm
b = 3.6 cm
o = ?

Za izračunavanje opsega pravokutnika koristit ćemo se formulom za opseg pravokutnika.

o = 2a + 2b

o = 2a + 2b = 2 · 2.3 + 2 · 3.6 = 4.6 + 7.2 = 11.8 cm

Primjer 3.

Izračunaj duljinu stranice kvadrata kojemu je opseg 24.4 cm.

Rješenje:

o = 24.4 cm
a = ?

O = 4a

24.4 = 4 · a

Prvi faktor a u računskoj operaciji množenja dobijemo tako da umnožak 24.4 podijelimo drugim faktorom 4.

a = 24.4 : 4 = 6.1 cm

Primjer 4.

Izračunaj duljinu druge stranice pravokutnika kojemu je opseg 20 dm, a duljina jedne njegove stranice je 6 dm.

Rješenje:

o = 20 dm
a = 6 dm
b = ?

O = 2a + 2b

20 = 2 · 6 + 2b

20 = 12 + 2b

2b = 20 - 12

2b = 6

b = 6 : 2 = 3 dm

Primjer 5.

Izračunaj opseg pravokutnika kojemu su duljine stranica 3.4 dm i 42 cm.

Rješenje:

a = 3.4 dm = 34 cm (potrebno je uskladiti mjerne jedinice duljina stranica)

b = 42 cm

o = ?

o = 2a + 2b = 2 · 34 + 2 · 42 = 68 + 84 = 152 cm

U kvadratnoj mreži nacrtana su dva geometrijska lika. Pokušaj samostalno odrediti koji od njih ima veći opseg. Primijeti da je kvadratna mreža sastavljena od kvadrata duljine stranice 1 cm.

Mjerenje duljine 2

Uvod

U nastavnoj jedinici Trokut spominjali smo pojam opsega.

Opseg geometrijskoga lika jednak je zbroju duljina svih stranica koje ga omeđuju.

Opseg označavamo malim pisanim slovom o.

Opseg kvadrata i pravokutnika

Opseg kvadrata (pravokutnika) jednak je zbroju duljina svih njegovih stranica.

Nauči

Formule za opseg kvadrata i pravokutnika.

KVADRAT 
o = 4a

PRAVOKUTNIK
o = 2a + 2b

Sljedeće zadatke pokušaj najprije samostalno riješiti, a zatim okreni stranicu i provjeri svoje rješenje.

Zadatak 1.

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Zadatak 4.

Zadatak 5.

Zadatak 6.

Zadatak 7.

Zadatak 8.

U kvadratnoj mreži nacrtana su dva geometrijska lika. Pokušaj samostalno odrediti koji od njih ima veći opseg. Primijeti da je kvadratna mreža sastavljena od kvadrata duljine stranice 1 cm.

Kako bismo izračunali opseg zadanih geometrijskih likova, označimo duljine njihovih stranica kao na slici.

Opseg tamnoplavog lika jednak je o = 4 · 1 + 5 · 2 + 4 = 18 cm

Opseg svjetloplavog lika jednak je o = 1 · 5 + 2 · 2 + 2 · 3 + 1 = 16 cm

Tamnoplavi geometrijski lik ima veći opseg.