Usustavljivanje gradiva - Računanje s decimalnim brojevima

U tablici su dani podaci o procjeni kvalitete zdravstvenih službi u raznim zemljama te prosječna procjena za tadašnjih 25 zemalja Europske unije (EU25) u 2007. godini (na ljestvici od 1 do 10, pri čemu 1 znači vrlo niska, a 10 vrlo visoka)

Slovačka

3.7
Poljska 4.7
Grčka 5.1
Mađarska 5.3
Slovenija 5.7
Italija 5.8
Njemačka 6.5
Luksemburg 7.1
Austrija 8.1
EU25 6.2
Hrvatska 5.2

U tablici su dani devizni tečajevi (u HRK, hrvatskim kunama) na kraju godine za neke valute. EUR je kratica za euro, CHF za švicarski franak, GBP za britansku funtu, a USD za američki dolar.

godina EUR CHF GBP USD
2006. 7.3451 4.5712 10.9432 5.5784
2007. 7.3251 4.4125 9.9634 4.9855
2008. 7.3244 4.9111 7.4846 5.1555
2009. 7.3062 4.9094 8.0748 5.0893
2010. 7.3852 4.9299 8.6084 5.5682