Plašt geometrijskog tijela

Plašt geometrijskog tijela

Uvod

Prisjetite se geometrijskih tijela koje ste do sad učili. Pokušajte ih uočiti u svom okruženju. 

Plašt i mreža geometrijskog tijela

Plašt geometrijskog tijela čine sve plohe koje omeđuju geometrijsko tijelo. Razvijeni plašt geometrijskog tijela u jednoj ravnini zajedno s dodacima za lijepljenje čini mrežu geometrijskog tijela. Kako bismo izradili geometrijsko tijelo, na papir moramo nacrtati mrežu geometrijskog tijela. Tu mrežu možeš izrezati, presavinuti na linijama za savijanje, zaljepiti i tako oblikovati geometrijsko tijelo od papira. 

Uoči razliku između plašta i mreže geometrijskog tijela. 

Prepoznaješ li građevinu sa slike? Na koje geometrijsko tijelo te podsjeća?

Zgrada u obliku kocke

Rubikova kocka

Izrada kocke za igru

Od papira ili kartona izradi kocku, ukrasi je i zabavi se!