Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednik
Damir Tadić, Dragan Vlajinić
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Marijan Vinković, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Mato Šimunović, Darko Suman, Tijana Martić, Ana Majić, Ružica Gulam, Damir Ereš, Fany Bilić, Marina Baradić, Jasenka Čirjak
Recenzenti tiskanog i digitalnog izdanja izdanja
Predrag Vukičević, Miran Vidović
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Lektorica i korektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Mirjana Gašperov
Ilustratori
DD3D - 3D grafika
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Danijel Savičić
Video
Getty Images
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Getty Images
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Marijan Vinković, Leon Zakanji, Tamara Valčić, Mato Šimunović, Darko Suman, Tijana Martić, Ana Majić, Ružica Gulam, Damir Ereš, Fany Bilić
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Snježana Hladni
Prijelom tiskanog izdanja
Gordana Žagar
Ilustratori
DD3D - 3D grafika
Fotografije
Getty Images
Nastavni predmet:
Tehnička kultura
Razred:
5. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
146±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
36,17 kn/4,80 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: 602-09/19-03/00288
URBROJ: 533-06-19-0002
Zagreb, 24. lipnja 2019. godine.

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.