Pravokutno projiciranje

Uvod

Kako ćemo trodimenzionalna tijela ili predmete prikazati u dvodimenzionalnom prostoru odnosno na papiru?

Prostorno prikazivanje (3D)

Odgovor je KVADAR. Kvadar je geometrijsko tijelo koje ima: 8 vrhova, 6 ploha i 12 bridova.

Već smo naučili razliku geometijskog plašta i geometrijske mreže u jedinici Plašt geometrijskog tijela.

Trodimenzionalni kvadar - koji je prikaz točan?

Možda se tako ne čini ali nacrtan je jednaki kvadar u različitim prostornim projekcijama.

Svako geometrijsko tijelo mora imati tri dimenzije: dužinu, širinu i visinu (d x š x v).

 

U tehničkim zadatcima ili crtežima zadatci za crtanje prostornih projekcija zadaju se na način:

Nacrtaj kvadar dimenzije 18 x 12 x 6 mm.

Objašnjenje:
Prva zadana dimenzija je duljina i ona iznosi 18 mm, druga zadana dimenzija je širina i iznosi 12 mm te treće zadana dimenzija je visina koja iznosi 6 mm.

Možemo zapisati:

d=18mm

š=12 mm

v=6 mm

Kad bi crtali ovakav kvadar malo bi se namučili jer je dosta malen pa se za crtanje ovako malih dimenzija zna crtati uvećano kako bi crtež tijela bio što jasnije i zornije prikazan. Više o tome u Nastavnoj jedinici - MJERILA.

Pogled na kvadar (predmet ili tijelo) u prostornoj projekciji stvara trodimenzijalnu sliku, zato i kažemo da je nacrtan u prostornoj projekciji. Na prostorne osi se crtaju tri dimenzije tijela te prema njihovom položaju razlikujemo prostorne projekcije:

  • izometrija
  • kosa projekcija
  • dimetrija
  • trimetrija

Kako crtati u perspektivi

Želiš naučiti skicirati u perspektivi?

Skica je tehnički crtež koji se crta prostoručno bez uporabe trokuta.

Pokušaj sam u nekoliko koraka crtanja nacrtati tzv ptičiju perspektivu tijela.

Kvadar - različite izometrije istog kvadra

Kvadar

Crtanje izometrijske projekcije

Nauči pravilno crtati izometrijsku projekciju jednostavnog i složenog geometrijskog tijela. Također, naučiti ćeš i pravilno kotirati prostornu projekciju.

Pravokutna projekcija

U tehničkom crtežu trodimenzionalna tijela ili predmete prikazujemo na papiru odnosno u dvodimenzionalnom prikazu.

Kako bi to prikazali koristimo otogonalnu ili pravokutnu projekciju.

Postoje 3 pravila pravokutne projekcije:

1. Predmet se nalazi između ravnine crtanja i crtača (pogled)

2. Zrake projiciranja su okomite na ravninu crtanja

3. U projekciji se crta onaj dio predmeta koji se vidi odnosno u smjeru gledanja.

Jeste li znali! Prikazani raspored projekcija nije jednak u Europi i u Americi.

Geometrijska mreža kvadra.

Izreži, savij i zalijepi

Isprintaj na 120 gr/m 2 A4 papiru, izreži i zalijepi svoj kvadar. Možda će ti pomoći u rješavanju sljedećih zadataka. 

Crtanje pravokutne projekcije

Postoje različiti načini crtanja pravokutne projekcije. Prikazati ćemo dva načina crtanja. 

Zadatak može biti zadan riječima, a može biti zadan prostornom (izometrijskom) projekcijom.

Nacrtaj pravokutnu projekciju kvadra dimenzije 32x24x12mm. 

Zadatak

Pravokutna projekcija - kvadar

Poigraj se s Lego kockicama i nauči pravokutnu projekciju

Uzmi nekoliko kockica Lego i napravi svoje modele. Pokušaj napraviti nekoliko pravokutnih projekcija, prvo skice nakon toga tehnički crtež.

Dimenzije kockica možeš sam izmjeriti.

Lego kockica 8 je dimenzije 32 x 16 x 9 mm.

Lego kockica 4 je dimenzije 16 x 16 x 9 mm.

Lego kockica 2 je dimenzije 8 x 16 x 9 mm.

Autodesk Tinkercad

Od ideje do dizajna za nekoliko minuta!
Tinkercad je besplatna, jednostavna aplikacija za 3D dizajn, elektroniku i kodiranje. Koriste ga učitelji, djeca, hobisti i dizajneri kako bi zamislili, dizajnirali i napravili bilo što!